Wat zijn jouw innerlijke drijfveren

Innerlijke drijfveren 

Innerlijke drijfveren zijn misschien wel het belangrijkste voor de ontwikkeling van mens en organisaties. Pure innerlijke drijfveren zijn niet gekoppeld aan emoties maar aan het authentieke innerlijke gevoel. Pure innerlijke drijfveren leiden je naar voldoening en levensdoelen. Pure innerlijke drijfveren brengen je leven in balans en geven kracht, creativiteit en passie aan al je ontwikkelingen.

Innerlijke drijfveren en motivatie

Met motivatie gekoppeld aan de juiste innerlijke drijfveren creëer je een magische kracht in jezelf. Wat drijft jou in je leven?

You see things and persons not as they are but as you are! Niet alles wat je ziet is werkelijk zoals het is. In je denken ben je overal, behalve in het nu! Denken en voelen kan een eeuwige strijd zijn bij het nemen van besluiten of het bepalen van een koers in je leven. Je innerlijke drijfveren zijn verbonden aan emotionele intelligentie, bewustzijn en je authentieke zelf.

Innerlijke drijfveren wat drijf jou Life coach Marko de JongEmoties en innerlijke drijfveren

Emoties mogen er zijn maar zijn gekoppeld aan een denkwijze, die aan het verleden refereert of een controle wil op de toekomst. Emoties zijn geconditioneerde patronen die in de hersenen geregistreerd en vastgelegd zijn. Emoties zijn beperkingen die de mens blokkeren om met een vrij bewustzijn te leven.

Emoties kunnen dus killing zijn bij het ontwikkelen van de mens en maatschappij, emoties kunnen namelijk een veroordelend karakter hebben. Zo zie je dat emoties hele groepen mensen beïnvloeden en zelfs door politieke partijen gebruikt worden om hun aanhang te vergroten. Met emoties maak je namelijk een vergelijk, dualiteit en spiegel jezelf aan de uiterlijke wereld. Je verondersteld dat het zo moet omdat het aan je gepresenteerd wordt.

Als we emoties terugbrengen op individueel niveau zie je dat mensen jarenlang met bepaalde patronen leven, blokkades die uitmonden in een burn-out of ongezond gedrag. Sommige mensen zijn heel intelligent maar zijn geblokkeerd in het denken en komen niet verder in hun leven en krijgen zo geen voldoening.

Innerlijken drijfveren zijn aan het veranderen

Op dit moment zie je dat de hele maatschappij aan het verschuiven is en men steeds meer bewust aan het worden is van emotionele intelligentie, bewust worden van je eigen emoties en de emoties van andere mensen. Met emotionele intelligentie leer je met je eigen emoties om te gaan en je leert het waarnemen van emoties van anderen.

Dit kan je alleen als je bereid bent om de wereld om je heen van binnenuit te gaan beschouwen en zo contact te maken met je pure gevoel, je intuïtie en je authentieke kern. De mensen in de huidige maatschappij zijn op zoek naar hun levensdoelen, individualisme en zijn op zoek naar de bevestigingen van wie ze zijn. Geld is hierin geen optie omdat dit geen toegevoegde waarde heeft in de weg naar voldoening.

Wat is jouw beleving?

In mijn beleving (holistisch) is het zo dat mensen sensitieve talenten hebben, 6e zintuigen die je kan ontwikkelen. Iedereen kan deze ontwikkelen, ongeacht wie je bent en wat je gestudeerd hebt. Je maakt hiermee namelijk gebruik van je waarnemend vermogen. In de afgelopen 25 jaar heb ik zelf vele stadia van het waarnemend vermogen kunnen ontwikkelen en heb dit vertaald in praktische en actieve coaching.

Jouw waarnemingen en innerlijke drijfveren

Het waarnemend vermogen is het vermogen om zonder oordeel te kunnen waarnemen en vanuit een hoger perspectief te reageren op situaties of mensen. Het is een staat van zijn waarin je optimaal gebruik maakt van de innerlijke stroom van voelen en denken die in het Nu plaatsvind. (Verleden en toekomst zijn eigenlijk maar emoties)

Het is een soort balans die je hebt om in verbondenheid te zijn vanuit je authentieke kern, van binnenuit naar de buitenwereld. Het is een soort van kompas die aangeeft hoe jij je leven het beste kunt aansturen en waarmee jij de juiste besluiten kunt nemen om in balans te komen, mentaal, fysiek, spiritueel en emotioneel.

Drijfveren volgens Ensie

Link naar de pagina op ensie 

Het woord drijfveer kan gebruikt worden om te verklaren waarom iemand iets doet. De drijfveer is in dat geval de motivatie om door te gaan en een bepaald doel te bereiken. De doelen en drijfveren zijn voor iedereen anders, maar de meeste mensen hebben er wel mee te maken in hun leven.

Het woord drijfveer is een samenstelling van drijven, wat voor voortstuwen staat, en van veer, wat een beweging aan een werktuig geeft. Een drijfveer is dus datgene wat iemand beweegt om door te zetten. Het kan gezien worden als de motivatie of de prikkel om door te gaan en een doel te bereiken, hoe moeilijk het ook is om dat te doen. Iedereen heeft bijvoorbeeld in zijn of haar werk wel bepaalde redenen om iets te doen.

Het kan zijn dat iemand het enkel doen om het brood op tafel te zetten, maar ook om in een bedrijf te groeien en uiteindelijk manager of de baas te worden. Of zoals in de volgende voorbeeldzin, om een reis te financieren: “Zijn reis naar Australië vormt de belangrijkste drijfveer om door te gaan met zijn werk.” Een drijfveer kan van belang zijn voor de mate waarin iemand zijn best doet om het doel te behalen. Wie geen belangrijke drijfveer heeft, is soms minder gemotiveerd om hard te werken.

Jouw kompas

Het is tevens een kompas die jou leid naar je life-purpose en die jou vanuit je natuur op de juiste manier verbind met de wereld om je heen. Het lijkt een soort van egoïsme maar dat is het totaal niet. Het geeft namelijk duidelijkheid over je persoonlijkheid waarin zelfliefde, eigenwaarde en respect voor de buitenwereld verbonden met elkaar zijn. Je creëert hiermee de voldoening om jouw levensdoelen te bereiken, je business en je carrière.

Coaching en innerlijke drijfveren

In de vele vormen van coaching die er bestaan gaat het maar om één ding en dat is mensen terugbrengen naar hun ware staat van zijn. Terugbrengen van dualiteit naar eenheid, terugbrengen naar de authentieke persoonlijkheid die bruist van passie, een sterk creatief vermogen en constant bewust is van zichzelf.

De persoon is zich dan bewust hij of zij de creator is van zijn eigen levenservaringen en zodra de persoon dit erkend zal hij of zij de verantwoordelijkheid nemen over zijn eigen leven en niet meer buiten zichzelf gaat zoeken naar mogelijke oplossingen. zichzelf om een leven met voldoening te creëren

In mijn optiek kunnen innerlijke drijfveren van mensen pas optimaal gebruikt worden als deze verbonden zijn met het waarnemend vermogen. In het aanbod van dienstverlening heb ik hier mijn coachprogramma op ontwikkeld.

Marko

If you are the purpose of life what would you do with your life?

Innerlijke drijfveren staan centraal tijdens mijn coachtrajecten. Wat drijft jou?

> Het life coaching traject, voor het bereiken van je zakelijke en persoonlijke levensdoelen
>> Het potentieel ontwikkeltraject, ontdek en ontwikkel je potentieel
>> Levensvragen coaching om bepaalde levensvraagstukken op te lossen

Wat zijn jouw innerlijke drijfveren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven