Business coaching

Business coach

Ik zoek een business coach? Wat zoek jij in een business coach? Ik werk als business coach voor zzp’ers maar ook voor grotere organisaties. 15 jaar geleden had ik ook een succesvolle organisatie waarin waarde creatie centraal stond. Meerwaarde creatie in mijn mensen en in de klanten, de basis om succesvol te ondernemen. Ik vertel je graag over mijn visie en ik kan zeggen dat ik een ervaringsgerichte business coach ben.

Als business coach ga ik uit van het statement dat het uiteindelijk gaat om het succesvol maken van je klanten. In deze tijden zitten we allemaal in een transitie om nieuwe waarden te introduceren binnen je business. Dat zijn verbinding, betrokkenheid en vertrouwen. Met deze waarden ga je ook het succes van je klanten weer verbinden met je corebusiness.

Als business coach ga ik voor waarde creatie door samen je corebusiness weer te verbinden met de authentieke kern en met de mensen die die daadwerkelijk moeten doen. Hiermee ga jij meerwaarde creëren binnen je totale organisatie en dat geeft ook weer de juiste aantrekkingskracht om mensen aan te trekken die zich willen verbinden met jouw corebusiness. 

“Succes is wanneer ik waarde toevoeg aan mijzelf, significant
is wanneer ik waarde toevoeg aan anderen.”

Je bedrijf wordt ergens geboren met bepaalde competenties en een corebusiness waarmee jij succesvol wordt. Door de jaren heen verlies je dat deel uit het oog want je bent misschien alleen maar bezig met optimalisatie van processen bezig. Je vergeet de mensen en ook de maatschappij, die wel wezenlijk een deel zijn van jouw succes. 

Waardecreatie is daarom het hoogste doel van een organisatie of van jou als zzp’er, het vergroten van de interne waarde heeft namelijk een positief effect op de waarde voor mensen binnen de organisatie, de klanten en de maatschappij. Waardecreatie geeft winst op alle fronten en natuurlijk in het rendement. 

Ga voor meerwaarde ontwikkeling

Het is een universeel principe dat als jij interne meerwaarde gaat ontwikkelen, de authentieke kracht, je mensen, ook je klanten gaat verbinden met je corebusiness. Dat heeft een enorme creatiekracht aan je organisatie. Mensen gaan hiermee niet meer denken in problemen maar gaan hun persoonlijke meerwaarde gebruiken om te gaan samenwerken en oplossingsgericht te gaan denken.

Meerwaarde zit in deze tijden niet meer alleen in een rendement en het salaris, dat is een oud businessmodel. Het waarde creëren was een money based model. Het is de juiste meerwaarde die de organisatie toekomst gericht maakt. De drang om meerwaarde te creëren op persoonlijk niveau wordt steeds belangrijker. Mensen willen steeds meer een missie en purpose gedreven leven leiden.

Zodra je jouw directieteam of de Board zou ontwikkelen op basis van hun individuele meerwaarde dan zou je een enorme creatiekracht van missie en passie gedreven mensen krijgen die alleen maar één doel hebben en dat is meerwaarde creëren binnen en buiten de organisatie de organisatie. Het authentiek leiderschap traject is daar een mooi voorbeeld van. 

Dit werkt door van top naar bottom en van bottom naar top! Mensen ontwikkelen op basis van hun meerwaarde is een statement om een organisatie future proof te maken en elkaar steeds te toetsen of de visie, missie en actie nog steeds op lijn liggen. 

Verbind iedereen met jouw missie 

Het wordt hiermee een gezamenlijke missie met verbondenheid en betrokkenheid die visie en missie gericht is om meerwaarde te creëren. In de value chain gaat er een verschuiving plaatsvinden en dat is dat mensen vooraan in deze keten komen te staan. Ze worden hiermee de nieuwe waarde van de organisatie.

Zo gaat dat in de hele waardeketen van de organisatie van inkoop tot en met realisatie van projecten. Je gaat met de meerwaarde alles beïnvloeden en krijgt daarmee de juiste aantrekkingskracht op alle fronten.

Waarden keten value chain business coaching LimburgWaardecreatie van mensen wordt dus belangrijk in de value chain van organisaties om verder te groeien en te ontwikkelen. Vooral de waarde van mensen te ontwikkelen. Er ligt nog een hele inhaalslag te maken om HR leidend te laten worden, een prominentere rol te geven in waarden keten en de processen meer ondergeschikt te maken.

Mijn overtuiging is dat als je mensen on purpose optimaliseert de processen gewoon gaan meegroeien in het hele proces van waardecreatie.

Sommige dingen zijn heel simpel maar je moet het wel gaan zien en ervan bewust worden. Kijk nu maar de maatschappij, wat gebeurt daar nu werkelijk! Hoe alles in een sneltrein verandert! In 2008 is er al veel voorspeld over maatschappelijk ondernemen en nu is het dan zover.

Wat is jouw purpose

Mens en maatschappij worden bewuster en gaan zich steeds meer identificeren met een doel, een purpose. Wat is de meerwaarde van wat ik doe en hoe is mijn eigen meerwaarde in wat ik doe! Is mijn eigen identiteit in overeenstemming met het werk wat ik doe?

Het gaat al lang niet meer om uiterlijke waarden, geld en materialen, maar om innerlijke waarden van mensen. Missie, zingeving, toekomstperspectief, werkgeluk, maatschappelijke impact, dat zijn nieuwe waarden die steeds belangrijker worden om aantrekkingskracht te vergroten om nieuwe en goede mensen aan te trekken.

Ik heb hieronder een stuk hieronder van managementimpact.nl overgenomen waarbij ik met waardecreatie vooral de focus heb gelegd op People, een pijler van de nieuwe toekomst.

MVO en waarde creatie

Met de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het besef gekomen dat er meer waarden zijn die gecreëerd kunnen worden. Het concept van de drie P’s – zie People, Planet, Profit – houdt waardecreatie in op drie manieren. Winst (Profit) is niet langer de enige waarde om te creëren. Nu staan Planet en People ook bij de na te streven doelen (Lageweg in Sabel, 2008). Hoewel MVO in het begin enige vorm van investeringen vergt, zal ook de winst van een organisatie kunnen worden vergroot. MVO creëert naast de maatschappelijke doelen (waarden voor buiten de organisatie) ook winst (Ketelaar & Reinhoudt, 2006).

Als business coach heb ik de focus gelegd op het ontwikkelen van waardecreatie van mensen en heb uit 20 jaar ervaring een aantal hoofddoelen geformuleerd. Het gaat om innerlijke waardecreatie, intrinsiek ontwikkelen. 

Bij het ontwikkelen van individuele waarde creatie ontstaat er:

 • Meer motivatie
 • Meer werkgeluk
 • Een missie, zingeving en purpose
 • Willen blijven groeien en ontwikkelen
 • Meer privé geluk
 • Een betere gezondheid
 • Identificering, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik bereiken
 • Een betere emotionele balans, een groter emotioneel bewustzijn
 • Minder ziekteverzuim
 • Meer zelfverantwoordelijkheid
 • Minder langdurige uitval, burn-out
 • Meer potentieel ter beschikking en een krachtiger drive
 • Meer samen ontwikkelen dan individueel (purpose)
 • Erkenning van eigen krachten, intrinsieke kwaliteiten en mindere eigenschappen
 • Een betere optimalisatie van teams

Holistisch ontwikkelen van je organisatie of natuurlijk jezelf!. Continu ontwikkelen van mensen met leer en groeiprogramma’s om steeds te blijven groeien. Voortdurende ontwikkeling van vaardigheden is een essentieel ingrediënt voor succes in elke organisatie. Medewerkers moeten blijven leren en hun vaardigheden en competenties blijven ontwikkelen om effectief te blijven.

Business coaching limburg Marko de JongIn recentelijke projecten bij organisaties ben als business coach betrokken bij veranderingsprocessen in cultuur en het vergroten van betrokkenheid bij medewerkers. Sommige organisaties zitten nog in een flinke transitie de komende jaren om overeenstemming te krijgen met de dynamiek die speelt in de maatschappij.

Mijn business coaching is gericht op het ontwikkelen van mensen, daar ligt mijn expertise als business coach. Ik maak het vaak genoeg mee dat men pas mensen gaat ontwikkelen als het al te laat is.  Ik help je graag als business coach met een verdere evolutie. Mijn competenties zijn visie, strategie, hulp bij implementatie en coaching van medewerkers en MT leden.

De nieuwe succesgedachte 

Vanuit business coaching is dit misschien cliché maar deze gedachte kun je in een heel nieuw jasje steken. Namelijk de succesgedachte voor medewerkers centraal zetten. In de huidige businessmodellen maakt de rendementsgedachte steeds meer plaats voor de succesgedachte om mensen succesvol te maken. Volgens Abraham Maslow gaat het hierbij om erkenning, waardering en zelfrealisatie.  

Een succesplan voor medewerkers en monitor ze hun hele carrière. Het plan bevat o.a.: 

 • Zelfactualisatie, erkenning, en zelfrealisatie 
 • Wat betekend voor hun succesvol zijn zowel zakelijk als privé 
 • Welke zaken belemmeren hun toekomst om niet succesvol te zijn
 • Wat willen ze bereiken in hun carrière en privéleven 
 • Laat ze zien en voelen welk potentieel bereik ze hebben. 
 • Stippel de mogelijkheden uit en begeleid ze in hun proces

Zelfactualisatie 

Hoe is het zelfscheppende vermogen van de mensen binnen je organisatie. Zitten ze goed in hun vel? Hou je ook rekening met de transitie van deze tijd? Er is een grote verandering gaande! Mensen worden namelijk steeds bewuster! Dat is natuurlijk een goed teken maar het kan natuurlijk ook zijn keerzijde hebben. Hoe kan je daar als organisatie op inspelen!

Volgens met model van Abraham Moslow kun je medewerkers helpen met het actualiseren van hun leven. Door een succesplan te maken help je jouw medewerkers met het bereiken van zelfactualisatie. Hieronder enige highlights

Volgens Abraham Maslow voldoet het gedrag van de zelf-geactualiseerde of psychisch gezonde mens aan een aantal criteria:

 • Tolereren onzekerheid en nemen de realiteit efficiënt waar
 • Accepteren zichzelf en anderen voor wat ze zijn
 • Spontaan in gedrag en gedachten
 • Probleem-centrisch in plaats van egocentrisch
 • Heeft gevoel voor humor
 • Is zeer creatief
 • Bestand tegen het aannemen van waarden en gedrag omdat het wordt verlangd door de cultuur, hoewel niet expres onconventioneel
 • Bezorgd om het welzijn van de mensheid
 • Kan de eenvoudige ervaringen van het leven diep waarderen
 • Diepe, bevredigende interpersoonlijke relaties aangaan met een paar mensen, in tegenstelling tot veel contacten
 • Kijkt objectief naar het leven

Authentiek leiderschap 

Alles gaat om waarde creatie, de authentieke waarde van jezelf en van de mensen die jij moet gaan begeleiden vanuit je rol als leider. Waarde creatie van mensen door hen te stimuleren om verder te groeien en te ontwikkelen. De waarde creatie van je organisatie om de juiste klanten en mensen aan te trekken.

Uit het ontwikkeltraject ontstaat jouw authentieke leiderschapsstijl en jouw mission statement die jij op alle niveaus gaat toepassen binnen je organisatie. Met de juiste kernwaarden, normen die je aan jezelf stelt en ga jij met de juiste intentie, missie en visie verbinding maken met je totale organisatie.

Klanten 

Bij onderstaande bedrijven heb ik diverse projecten mogen doen, hetzij individueel of visie en strategie overleg. Bij sommige ben ik nog werkzaam. 

Schuiven naar boven