Business coaching

Complementair zijn is een krachtige voedingsbodem voor de toekomst

Bij business coaching staat complementair zijn centraal. Je ziet vele tendensen en vraagstukken in deze tijd, maatschappelijke belangen die groter worden, innovatie, duurzaam leven en werken, organisaties die in veranderingsprocessen zitten, de aarde die wil evolueren en mensen die veel meer uit het leven willen halen. Hoe ga je dat allemaal combineren?

Mijn visie is dat het ontwikkelpotentieel van mens en organisaties ligt door complementair te zijn om op de juiste manier te evolueren. Complementair zijn is een kracht en is gebaseerd op transparant zijn en totaliteit. Alles is met elkaar verbonden van de werkvloer tot en met de top! Het één kan niet zonder het ander! Juist de werkvloer is belangrijk als toekomstig ontwikkelpotentieel. 

Complementair zijn en transparante organisatie identiteit

Door het complementair zijn van een totale organisatie te ontwikkelen word je organisatie identiteit transparant. Dit wordt de kapstok waar je alles onder hangt. Je vergroot hiermee de aantrekkingskracht waarmee mensen en klanten zich mee willen identificeren. Je gaat hiermee mensen, medewerkers en klanten helpen met hun evolutie. Dat geeft organische groei en je organisatie evolueert constant mee in de veranderingen die plaatsvinden.

Ontwikkel complementaire eigenschappen 

Als je medewerkers binnen je eigen organisatie gaat ontwikkelen als complementaire personen en je mensen bewust maakt dat iedereen complementair aan elkaar is krijg je overeenstemming, passie, werkplezier, progressie om de doelen te bereiken. Je maakt ze geen volgers meer maar mensen met een eigenwaarde en identiteit. De beste teams zijn namelijk de teams die volledig complementair aan elkaar zijn.

De tendens 

Bij mensen en medewerkers zie je een duidelijke tendens die gaande is. Ze zijn op zoek naar hun toegevoegde waarde, zowel in hun privéleven als op het werk. Is dit nog wat ik wil? Ik zoek betekenisvol werk. Ik zoek een betekenisvol leven! Wie ben ik? Wat zijn mijn capaciteiten en wat kan ik bereiken! Door complementair zijn bij mensen te ontwikkelen krijgen ze een eigen identiteit en maken de verbinding met hun unieke waarde. Ze krijgen meer werkgeluk, willen groeien en worden positieve ambassadeurs. Deze potentiele waarde gebruik je dan voor de evolutie van je eigen organisatie.

Je krijgt hiermee commitment, aantrekkingskracht, organische groei, evolutie, passie, joy, je maakt hiermee je organisatie future proof en aantrekkelijk voor de next generation.

Je kunt bij mij ook persoonlijk evolueren en je complementair zijn ontwikkelen. Ik bied hiervoor diverse trajecten aan met een uitgebreide persoonlijke analyse.

Business coaching en de evolutie van je organisatie 

Hoe is de toekomstgerichte evolutie lijn van de organisatie. Technologie, innovatie, change zijn natuurlijk allemaal onderdelen die bij het evolueren van het businessmodel horen. Zonder evolutie is er geen vooruitgang en groei je niet mee. Vooral in deze tijden van veranderingen staan het maatschappelijk belang en de belangen van mensen centraal. Met business coaching gaat het met name over deze 2 factoren die van groot belang zijn om de juiste business groei te houden. 

Met business coaching help ik jou graag met visie, strategie en implementatie om te blijven evolueren en de organisatie future proof te maken. Hoe hou jij balans tussen maatschappelijke belangen, betrokken mensen en het rendement. 

Business coaching en organische groei

Wat zijn eigenlijk de resources van je business? Komen de kernwaarden die je extern uitdraagt ook overeen met je interne organisatie. En ben je wel eens heel diep in je eigen organisatie gedoken om te kijken welk potentieel je eigen mensen hebben? Of ben je alleen steeds alleen maar extern bezig geweest om je marktaandeel te vergroten. Op een gegeven moment ontstaat er onbalans in je business omdat je de voedingsbodem aan het overbemesten bent en de planten te veel water krijgen.

Met organische groei ga je terug naar de basis en kijken of je kernwaarden nog overeenstemmen met de huidige tijd. Je gaat kijken naar je eigen resources die verankert in het fundament van je business liggen. Zo is het ook met mensen die in je business werken, maak ze succesvol zowel extern als intern. Het gaat niet alleen dat ze succesvol zijn voor de buitenwereld maar dat ze zich innerlijk succesvol gaan voelen.Bij 

Business coaching, de succesgedachte als strategie 

Vanuit business coaching is dit misschien cliché maar deze gedachte kun je in een heel nieuw jasje steken. Namelijk de succesgedachte voor medewerkers centraal zetten. In de huidige businessmodellen maakt de rendementsgedachte steeds meer plaats voor de succesgedachte om mensen succesvol te maken. Volgens Abraham Maslow gaat het hierbij om erkenning, waardering en zelfrealisatie.  

Maak een succesplan voor je medewerkers. 

Een succesplan voor medewerkers en monitor ze hun hele carrière. Het plan bevat o.a.: 

 • Zelfactualisatie, erkenning, en zelfrealisatie 
 • Wat betekend voor hun succesvol zijn zowel zakelijk als privé 
 • Welke zaken belemmeren hun toekomst om niet succesvol te zijn
 • Wat willen ze bereiken in hun carrière en privéleven 
 • Laat ze zien en voelen welk potentieel bereik ze hebben. 
 • Stippel de mogelijkheden uit en begeleid ze in hun proces

Visie 

Mijn visie met business coaching is dat mensgerichte organisaties, zelfsturend, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ondernemerschap het fundament voor de toekomst zijn. Processen blijven natuurlijk nodig maar die worden volledig ondergeschikt aan de mensen die er gebruik van maken. Het enige belang van de processen is structuur, efficiency en controle op het rendement. De mensen moeten het doen! Mensen worden de toekomst steeds schaarser in bepaalde marktsegmenten, Hoe blijft de organisatie interessant genoeg om nieuw potentieel aan te trekken en progressie te houden. Hoe is jouw next generation plan? Door ze te helpen succesvol te worden met een succesplan geef jij jouw organisatie de juiste aantrekkingskracht. 

Maatschappelijk belang

Maatschappelijk belang is in deze tijden natuurlijk een prachtig woord wat veel gebruikt wordt. Maar wordt  het alleen marketing technisch gebruikt om een positief beeld te geven van de organisatie of zit er een transparante visie achter. Wat zijn de echte kernwaarden om een maatschappelijk belang te dienen en is het ook zichtbaar en voelbaar in de maatschappij. Goed doen kost je wat maar het levert misschien 5x zoveel meerwaarde op van je organisatie. Dat uit zich vanzelf in positieve groei en het behouden van een positief resultaat. Met business coaching en het maatschappelijk belang ligt de focus op de next generation. 

Zelfactualisatie 

Hoe is het zelfscheppende vermogen van de mensen binnen je organisatie. Zitten ze goed in hun vel? Hou je ook rekening met de transitie van deze tijd? Er is een grote verandering gaande! Mensen worden namelijk steeds bewuster! Dat is natuurlijk een goed teken maar het kan natuurlijk ook zijn keerzijde hebben. Hoe kan je daar als organisatie op inspelen!

Volgens met model van Abraham Moslow kun je medewerkers helpen met het actualiseren van hun leven. Door een succesplan te maken help je jouw medewerkers met het bereiken van zelfactualisatie. Hieronder enige highlights

Volgens Abraham Maslow voldoet het gedrag van de zelf-geactualiseerde of psychisch gezonde mens aan een aantal criteria:

 • Tolereren onzekerheid en nemen de realiteit efficiënt waar
 • Accepteren zichzelf en anderen voor wat ze zijn
 • Spontaan in gedrag en gedachten
 • Probleem-centrisch in plaats van egocentrisch
 • Heeft gevoel voor humor
 • Is zeer creatief
 • Bestand tegen het aannemen van waarden en gedrag omdat het wordt verlangd door de cultuur, hoewel niet expres onconventioneel
 • Bezorgd om het welzijn van de mensheid
 • Kan de eenvoudige ervaringen van het leven diep waarderen
 • Diepe, bevredigende interpersoonlijke relaties aangaan met een paar mensen, in tegenstelling tot veel contacten
 • Kijkt objectief naar het leven
Business coaching Limburg de succesgedachte als transitie

Vergroot de toegevoegde waarde van medewerkers 

We leven en werken 24 uur per dag en bijna de helft van deze dag zijn we betrokken bij het werk. Door bewustwording en de duidelijke tendens die gaande is zie je heel veel mensen die op zoek zijn naar hun toegevoegde waarde, zowel in hun privéleven als op het werk. Is dit nog wat ik wil? Ik zoek betekenisvol werk. Ik zoek een betekenisvol leven! Wat zijn mijn capaciteiten en wat kan ik bereiken!

De nieuwe koers bepalen

Met business coaching gaan we een nieuwe koers bepalen! Welke kant ga jij op als organisatie? Hoe kom je aan nieuw talent en hoe voorkom ik leegloop binnen mijn organisatie. Denk je nog steeds in een FTE gedachte en rendement of ga je jouw business strategie om de mensen heen bouwen en ga je ze laten voelen dat ze van betekenis zijn. Ieder mens kan succesvol zijn en als je ze helpt om zowel persoonlijk als zakelijk te groeien zal je gaan merken dat er een hele andere energie gaat ontstaan.

Evolution is the secret for the next step

Met business coaching werken aan een nieuwe kracht!

Om samen een nieuwe kracht te ontwikkelen. De kracht van positieve groei, blijdschap, iedereen is van betekenis, vertrouwen op elkaar, transparant zijn, eerlijkheid, doelbewust zijn, bouwen aan betekenisvolle doelen, samenwerken en werkgeluk.

Aantrekkingskracht voor de next generation 

De aantrekkingskracht begint met al met een gedachtengoed dat je mensen gaat helpen met het bereiken van hun levensdoelen, zowel zakelijk als privé. Zie de organisatie als een community waarin iedereen elkaar gaat helpen en waarin iedereen met elkaar verbonden is, van top naar bottom. De next generation wil werken waar ze persoonlijk kunnen groeien en aan hun eigen successen kunnen werken zowel zakelijk als privé. 

Maak medewerkers succesvol 

Maak mensen succesvol door hun potentieel te ontwikkelen. Maak ze bewust van de mogelijkheden die ze zelf kunnen creëren. Laat ze zien en voelen dat hun succes bijdraagt aan het succes van de organisatie. Stap in de nieuwe tijd en creëer een positieve wet van aantrekking om je organisatie te laten groeien. Wordt zelf een pijler, een influencer om connected te zijn met zowel de interne organisatie als de klanten.

Business Coaching succes is deelbaar Marko de Jong Coaching

Business coaching en de nieuwe succesgedachte 

Wat is een goede definitie van succes, zou je zeggen! Wat is het succes van een organisatie? Welke gedachte heeft het management over succes. Wat is de gedachte van medewerkers over het succes. Misschien lopen die gedachten totaal uit elkaar en krijg je niet onderling de goede connectie.

Succes is voor iedereen belangrijk

Succes is natuurlijk belangrijk voor iedereen, zowel de organisatie als voor de medewerkers . Ga maar na, succes is omkeerbaar, deelbaar en vermenigvuldigbaar. Omkeerbaar, omdat het twee kanten op werkt – van werknemer naar organisatie en visa versa. Op die manier is het ook deelbaar. En door elkaar te versterken, vermenigvuldig je het succes in jouw organisatie. Succes kun je dan alleen gaan delen als je het gaat verbinden aan elkaar.

Een definitie van succes uit onze taal

Je kunt succes hebben of iemand succes wensen, maar waar komt het woord succes eigenlijk vandaan?

Succes is overgenomen uit het Frans. Het woord is voortgekomen uit het Latijnse werkwoord succedere. Dat woord betekent onder andere ‘lukken, slagen’, en deze betekenis vinden we terug in de betekenis van ons woord succes: ‘goede uitslag, geluk, bijval, voorspoed’.

Human potential is the only limitless resource we have in this world.

Carly Fiorina

Vertrouwen is een pragmatisch tastbaar bezit 

Het herstel van vertrouwen is een belangrijk punt. Vertrouwen beïnvloed onze levens 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het ondersteund en bepaalt de kwaliteit van iedere relatie, ieder contact, ieder project, iedere zakelijke onderneming, iedere inspanning waarbij we betrokken zijn. Het verandert de kwaliteit van het heden en wijzigt de koers en het resultaat van de toekomst van ons leven – zowel zakelijk als professioneel.

Vertrouwen is een pragmatisch, tastbaar bezit dat je als organisatie kan creëren. In mijn business strategie gaan we samen bouwen aan vertrouwen binnen de organisatie. Vertrouwen wekken, bevorderen, vergroten en herstellen. Hiermee kun je de koers van de organisatie nu en in de toekomst wijzigen. Als coach ben ik objectief, transparant en niet verbonden aan emotionele onderstromen.

Ontwikkelen van medewerkers 

Stel het ontwikkelen van medewerkers als prioriteit binnen een organisatie om ze bewust te maken van hun eigen succes. Ik bied een aantal mogelijkheden om mensen te ontwikkelen zodat ze gebruik gaan maken van hun eigen potentieel. Mensen die leven en werken vanuit hun potentieel bieden een meerwaarde aan de organisatie. 

Piramide van Maslov next generation Marko de Jong Coaching

De piramide van Maslow voor de next generation en als successtrategie 

Door de veranderingen in de maatschappij en dat mensen veel bewuster gaan leven moet de focus bij organisaties liggen op de bovenste 2 delen van de piramide, erkenning en zelfrealisatie.  Nu blijven organisaties nog vaak hangen op het derde level.  Dus het hoogste doel van mensen is het ontwikkelen van zelfrealisatie wat bijdraagt aan het succes van mensen. 

Zijn theorie, die hij in “A Theory of Human Motivation” in de Psychological Review publiceerde (1943) stelde dat elk mens een bepaalde behoeftenopbouw, de zogenaamde piramide van Maslow of behoeftenhiërarchie van Maslow, doorloopt; je voldoet eerst aan je basisbehoeften, voordat je aan meer luxe, minder noodzakelijk behoeften kunt voldoen. Pas indien je aan alle ontberingsbehoeften voldaan hebt, kun je aan zelfactualisatie gaan doen en ben je psychisch gezond.

De basisbehoeften bestaan uit:

 • Fysieke basisbehoeften (eten, drinken, ademhaling, kleding, onderdak, beweging en seks)
 • Bestaanszekerheid (behoefte aan lichamelijke veiligheid)
 • Sociale behoefte (er bij horen, saamhorigheid, liefde)
 • Erkenning (zelf-imago, reputatie, eigendunk, zelfrespect)
 • Zelfactualisatie (zelfverwezenlijking, doen wat je roeping is)
 • Transcendentale behoeften[1]

Business coaching en kennismaken

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen waar jij behoefte aan hebt om de organisatie verder te laten groeien en een prachtige toekomst strategie en visie te ontwikkelen. Ik kom graag naar U toe of je bent van harte welkom bij mij Berg en Terblijt. Online via ZOOM kan natuurlijk ook.

Business coaching vernieuwend leiderschap

Verschuiven van focus in jouw leiderschap! 

Met business coaching van rendementsgedachte naar succesgedachte! Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er onnoemelijk veel potentieel in een organisatie zit, vooral onbewust potentieel bij medewerkers. Zodra je dat potentieel gaat aanboren ontstaat en een supergroei en krijgen mensen direct het gevoel waardevol te zijn in hun werk. Ze zijn rendementsbewakers meer maar medewerkers die gaan voor hun eigen succes! 

Business coaching en het nieuwe leiderschap

Dat is het nieuwe leiderschap, het faciliteren van succes bij je medewerkers! Het gaat er iet alleen om dat mensen succesvol op hun werk worden maar ook succesvol in hun privéleven zijn. Dat is niet meer een cliché gedachte maar de werkelijke realiteit met waar we naar toe gaan in de toekomst. Werken en privéleven wordt één. Geen voldoening op werkvlak dan is er geen voldoening in privéleven en visa versa. 

The single biggest way to impact an organization is to focus on leadership development. There is almost no limit to the potential of an organization that recruits good people, raises them up as leaders and continually develops them.

John C. Maxwell
Potentieel ontwikkel coachtraject Marko de Jong Coaching

Ontwikkel het potentieel van medewerkers met het potentieel ontwikkelplan. 

Met business coaching kunnen we hier een bepaald format voor creëren zodat het voor iedereen toepasbaar is.   

Het potentieel ontwikkeltraject is een compleet coachtraject waarin we samen een aantal stappen gaan zetten om jouw potentieel te activeren. Om jou te laten zien dat jij zelf de koers bepaalt om succesvol te worden en dat je door de juiste keuzes alles kunt creëren met wat je maar wilt bereiken. 

Het coachtraject duurt ca 6 maanden en hierin zetten we samen 7 concrete stappen. 

 1. Fundament bepalen, op papier zie jij hoe je in elkaar zit
 2. Loslaten van beperkende overtuigingen 
 3. Doelen bepalen, waar sta je nu en waar wil je naar toe
 4. Voelen, denken en emoties in balans brengen
 5. Acties uitzetten, huiswerk en ervaringen delen
 6. Acties uitvoeren, doelen realiseren, wat lukt wel en wat niet 
 7. Het innerlijk proces blijven verankeren

Via onderstaande link krijg je een totaaloverzicht van het coachtraject potentieel en hoe het plan van aanpak is. 

Business coaching en klanten 

Bij onderstaande bedrijven heb ik diverse projecten mogen doen of ben daar nog werkzaam. 

Schuiven naar boven