Jouw cirkel van invloed

Jouw cirkel van invloed

In de turbulentie van deze tijd verandert alles! De economie verandert! De mensen veranderen! De zakelijke en persoonlijke doelen veranderen! Hoe ga jij daar mee om? Hoe is dat met jou persoonlijk? Hoe hou jij je focus op je doel? Hoe hou jij levensgeluk? Hoe hou jij verbondenheid en werkgeluk? Of word je verplicht om andere keuzes te gaan maken omdat de oude weg vastloopt en je niet meer verder komt.

Leven vanuit je eigen cirkel van invloed maakt dat je je weer proactief kunt handelen.

Stephen Covey is de bedenker en grondlegger van de cirkel van invloed. De cirkel beschrijft hoe je, door proactief te handelen, je invloed kan vergroten. Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je ermee om? De cirkel bestaat uit invloed en betrokkenheid.

Ben je aan het overleven of zie je juist opportunity’s in deze tijd. Je kunt je persoonlijke processen centraal blijven zetten met als doel om rendement (geld verdienen) te halen en dat is natuurlijk logisch. Maar veel mensen hebben nu door thuiswerken de vraag; Is dit nog wat ik wil? Wie ben ik nu eigenlijk en wat kan ik en wat wil ik hiermee bereiken. Ik heb een passie en kan ik die omzetten in werkplezier en rendement. Om nieuwe doelen te bereiken moet je vaak veranderen en daar zijn gelukkig heel veel mogelijkheden voor.

Jouw cirkel van invloed marko de jong coaching limburgJouw cirkel van invloed en veranderen

Persoonlijk veranderen heeft alleen te maken met alles wat binnen jouw eigen cirkel van invloed valt. Hierin kun je gaan optimaliseren. Je persoonlijk potentieel ontwikkelen! Wat heb je bijvoorbeeld voor talenten en persoonlijke eigenschappen meegekregen vanaf je geboorte. Vaak zijn we daarna geconditioneerd door opvoeding en opgedane levenservaringen.

Ontwikkel jouw emotionele intelligentie

Je kunt je emotionele intelligentie gaan verhogen, je EQ, door het verleden en negatieve ervaringen te gaan omzetten in positieve opgedane leerprocessen. Je kunt leren nieuwe keuzes te maken die buiten je comfortzone liggen. Je kunt je creativiteit en visie ontwikkelen waarmee je nieuwe doelen kunt creëren. Je kunt levensgeluk creëren door bewust met geluk te gaan werken.

Als je jouw EQ verhoogt verbind je jezelf meer met je persoonlijke eigenschappen. Deze zitten allemaal in jouw cirkel van invloed. Hieronder 5 belangrijke eigenschappen van mensen met een hoog EQ:

  1. Zelfkennis – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om de eigen denkwijze, de(on) mogelijkheden van de eigen geest en van het lichaam te inschatten en daaruit een doordachte conclusies te trekken.
  2. Optimisme – Mensen met een hoog EQ zijn positief ingesteld over hun eigen mogelijkheden en staan stevig in hun schoenen.
  3. Kunnen afzien – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om te denken op de langer termijn en naar dat doel toe te werken.
  4. Empathie – Mensen met een hoog EQ hebben de vaardigheid om zich in te leven in de gevoelens van een ander.
  5. Sociale vaardigheden – Mensen met een hoog EQ moet goed met de medemens om kunnen gaan, zowel bekenden als vreemden.

Jij bent je eigen cirkel van invloed

Alles waar jij invloed op kan hebben ligt dus binnen jouw cirkel van invloed. Buiten jouw cirkel heb je niets te zoeken, want daar vind je geen antwoorden. Je vindt er wel inspiratie hoe andere mensen het aanpakken en je kunt je daar een tijdje aan optrekken door gewoonweg die persoon als voorbeeld te nemen. Je gaat alleen na een tijd merken dat het niet helemaal overeenstemt met wat je echt voelt en wat je eigenlijk zou willen.

Jouw werkelijk creëren en manifesteren van je unieke persoonlijkheid kan dus alleen vanuit jouw eigen cirkel van invloed. Dat is de plek waar alles ontstaat en ook de plek waarin jij controle op alles kan hebben. Dit is de plek hoe jij reageert op de wereld om je heen en dit is de plek waar vandaan jouw echte keuzes komen. Dit is de plek die jij vanaf je geboorte hebt meegekregen om je zelf als individu in de wereld te zetten. Deze plek is het vertrekpunt waar vanuit jouw potentieel tot uitdrukking komt om zo een leven met voldoening te leven. In deze cirkel van invloed heb jij totale zelfcontrole en maximale zelfacceptatie.

Jouw ware aard

In jouw cirkel van invloed ligt jouw ware aard die altijd kan mee veranderen in de wereld die verandert. Waarom zou je jezelf vastzetten terwijl erop zich heel veel nieuwe opportunity’s kunnen voordoen. Als jij je vastzet om alleen vanuit je studie en opleidingen te leven en werken, jouw aangeleerde gedrag en jouw aangeleerde denkwijzen zul je nooit kunnen veranderen. Hier kom je dan op een punt waarin jij de keuze kan maken om jouw cirkel van invloed te ontwikkelen en van binnenuit je persoonlijkheid centraal kan gaan zetten.

Als je dit model organisatie breed kan gaan inzetten om van iedereen zijn unieke cirkel van invloed te ontwikkelen zal dat gaan meehelpen om de transitie in deze tijden van de veranderende economie vloeiend te laten verlopen. Zodra mensen meer bewust zijn van hun persoonlijke waarden en eigenschappen zullen ze er alles aan doen om meer verbondenheid en werkgeluk te gaan creëren. Dit uit zich dan in betrokkenheid in hun rol, ze worden positieve influencer en kunnen zich dan op individualistisch niveau verder ontwikkelen.

De basis is een potentieel analyse

Ik ga hier een stukje schrijven over de manier en hoe mijn plan van aanpak is. Ik start met het maken van een persoonlijke potentieel analyse. Je ziet hiermee je unieke cirkel van invloed op papier staan! In dit ca 25 pagina’s bevattende document staan persoonlijke eigenschappen die jij hebt meegekregen vanaf je geboorte. Met deze eigenschappen kun jij vanuit je cirkel van invloed ontwikkelen en je kunt deze 24/7 je hele leven gaan gebruiken om in de voorwaartse beweging te blijven.

Hiervan uitgaande gaan we werken aan je persoonlijke doelen en hoe jij jezelf vanuit je cirkel van invloed kunt manifesteren in de wereld.

Wat is belangrijk om te ontdekken over jezelf.

  • Ontdek je aangeboren aard, je talenten en je kwetsbaarheden!
  • Ontdek hoe jij de beste beslissingen neemt, elke keer weer!
  • Ontdek hoe jij het beste omgaat met de wereld om je heen!

Ik heb hiermee de afgelopen jaren mensen echt zien veranderen vanuit hun eigen cirkel van invloed. Hoe ze zelf hun creativiteit, potentieel en geluk zijn gaan creëren omdat ze bewust zijn geworden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen cirkel van invloed.

Mocht je belangstelling hebben voor een open inspiratiegesprek of uitleg over mijn programma, ik spreek graag met je af.

Groet Marko

In onderstaande coachtrajecten staat jouw cirkel van invloed centraal!

Wil je meer info over een potentieel analyse klik hier
Wil je meer info over een potentieel ontwikkeltraject klik hier 
Wil je meer info over een life ontwikkeltraject klik hier 

Logo Marko de Jong Coaching

 

Pater Tilliestraat 21
6325 AL Berg en Terblijt
info@markodejong.nl
www.markodejong.nl
+31 (0)6 41719250

 

Jouw cirkel van invloed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven