Het coachtraject potentieel

Het coachtraject bij Marko de Jong Coaching in Limburg

Met dit coachtraject van 6 maanden help ik jou als life en business coach met een krachtige persoonlijke groei en zelfrealisatie om persoonlijke of zakelijke doelen te bereiken.

Wat is een coachtraject?

Vanuit een uitgebreid kennismakingsgesprek gaan we samen kijken waar jouw behoefte ligt om persoonlijke te groeien en te ontwikkelen. Waar sta je nu en wat wil je bereiken in je leven, op je werk of in je business? Welke invloeden zijn er nog van je verleden, angsten, aangeleerd gedrag en tegen welke blokkades loop je nog aan.

We maken hier samen een inventarisatie van en stellen samen doelen die we gaan bereiken tijdens dit coachtraject van een half jaar.

Hieronder vind je diverse hoogtepunten die tijdens jou coachtraject aan bod komen.

Ben jij op zoek naar de beste versie van jezelf? Wil jij ook gaan leven en werken vanuit een krachtig zelfbeeld, zonder ego en je eigen identiteit erkennen, herkennen en hiermee boor altijd in je authentieke kracht willen staan. 

Ik weet zeker als coach dat er nog veel meer in jou zit als mens, zoals een zelfbewustzijn, een krachtige visie, innerlijke wijsheid, een ontwikkelbaar potentieel, een bezieling, een missie en een open mind waarmee jij op de juiste manier kunt performen om je toekomst vorm te geven.

Alles zit in je authentieke zelf, want ook jij bent uniek in deze wereld en daar ligt juist jouw authentieke kracht. Om hiermee te gaan leven en werken vanuit totale zelfacceptatie, je pure individualiteit je individuele zelfexpressie en jezelf terug te zien, te herkennen in wat je vanuit je eigen passie creëert. 

Om te gaan leven en werken vanuit een rotsvast vertrouwen in jezelf, een missie en een krachtige visie om je levensdoelen of je businessdoelen waar te maken en te gaan bereiken.  

Doelen bereiken ontstaat vanuit de inhoud van jou als mens en is niet afhankelijk van externe factoren en de wereld om je heen. Alles zit in jou om dat te bereiken waar jij waarde aan wil geven! Dit is onafhankelijk van waar je staat op de tijdlijn, hoe geleerd je bent, welke rol je hebt of welke functie je hebt binnen een organisatie.

Hoe kom jij tot de juiste inzichten in je leven of business? Wat is jouw persoonlijke levensvisie? Wat is jouw businessvisie? Hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Hoe is jouw gedrag en communicatie? Hoe zit jouw identiteit in elkaar? Hoe handel jij? Wat wil jij eigenlijk bereiken? Hoe is het met jouw denkprocessen? Hoe voel jij? Wat is jouw diepste zingeving? Hoe zit het met jouw creativiteit? Hoe zit het met jouw emoties? Wat is jouw passie? Wat zijn jouw talenten?

Dit alles manifesteert zich in een bepaalde performance en dat bepaalt jouw persoonlijke waarde! Ik ga dat als life coach, met persoonlijke ontwikkeling en groei, samen met jou opschalen en transparant maken. Hierdoor ontstaat jouw persoonlijke meerwaarde! De wereld om je heen is continu een spiegel waar je in kijkt en hoe jij daarin presteert is jouw missie!

Het coachtraject heeft als doel om je persoonlijke meerwaarde en potentieel te ontwikkelen. In een tijdspad van ca 6 maanden ga jij een enorme stap in je persoonlijke groei bereiken.

Met dit coaching traject kun je jezelf persoonlijk als zakelijk ontwikkelen. Ik werk ook voor diverse organisaties waarin mensen professioneel willen groeien door optimaal van hun potentieel gebruik te gaan maken.

Jouw einddoel tijdens dit coachtraject gaan we samen uitgebreid bespreken!

Persoonlijke ontwikkeling 

Met persoonlijke ontwikkeling tijdens dit coaching traject ligt de focus op het bereiken van levensdoelen en optimaliseren van je leven. Met zakelijke, professionele ontwikkeling ligt de focus tijdens dit coachtraject op je functie, je carrière, een job of functie keuze of business ondernemerschap. Voor leiderschap bied ik separaat een authentiek leiderschap traject aan.

Wat is jouw persoonlijke missie in je leven? Uit de ervaringen die ik als life coach heb van de afgelopen 20 jaar is het voor mij duidelijk geworden dat jouw missie is, de unieke meerwaarde te ontwikkelen die in jou zit. (Jouw potentie) En die is niet afhankelijk van externe factoren.

Ik heb als coach een unieke weg gevonden, om tijdens dit coachtraject,  jouw potentieel te ontwikkelen, hierdoor kom jij tot krachtig zelfbeeld, zelfrealisatie en ontwikkel jij de juiste meerwaarde in je leven.

Succes is wanneer ik waarde toevoeg aan mijzelf, significant is wanneer ik waarde toevoeg aan anderen. 

Wat ga jij o.a. gaat ervaren na afronding van dit coachtraject.

 • Een complete zelfbevestiging van wie jij bent
 • Hoe jij altijd in je ware kracht kan blijven staan
 • Dat je een emotionele, fysieke, en mentale gevoelsbalans hebt
 • Een work/life balans
 • Een krachtig zelfbeeld hebt en zelfvertrouwen
 • Een krachtige persoonlijke en/of zakelijke visie
 • Dat jouw missie en meerwaarde duidelijk is
 • Dat je de juiste mensen aantrekt, relaties, 
 • Dat jij je kernkwaliteiten geïntegreerd hebt
 • Een complete bevestiging van jouw meerwaarde en potentieel
 • Hoe jij altijd de beste besluiten kan nemen 
 • Hoe jij altijd kan blijven groeien, zowel persoonlijk als zakelijk
 • Extern leiderschap, hoe jij je omgeving het beste kan informeren en aansturen
 • Intern leiderschap, hoe jij het beste jezelf kunt aansturen 
 • Dat je met jouw meerwaarde succesvol kan worden 
 • Dat jouw leven bestaat uit, levensgeluk, werkgeluk, progressie en opportunity’s 
Het coachtraject bij Marko de Jong coaching Limburg

Jouw potentieel

Iedereen heeft potentie, het maakt niet uit waar je staat in je leven of welke functie je hebt binnen een organisatie.

Potentie of potentieel betekend volgens de encyclopedie de mogelijkheid om te worden en jouw beschikbaar vermogen. Het vermogen wat in jou zit is opgebouwd uit allerlei persoonlijke facetten en eigenschappen.

Het hebben van niet gerealiseerd potentieel, onvervulde ambities en ongebruikte creativiteit zijn meestal de basis van onze stille problemen en beïnvloeden onze dagelijkse activiteiten en productiviteit.

Het potentieel, het vermogen wat in jou zit, daar kun je bewust van worden en tijdens het coachtraject ga ik daar samen met jou aan werken om jouw potentieel te optimaliseren en maximaliseren.

Jouw potentieel bevat o.a.; je persoonlijke life skills, je talenten, je competenties, je identiteit, je persoonlijkheid, je persoonlijke visie, je intuïtie en gevoel, je mentale denkvermogen en je emoties. 

Tijdens het coaching traject gaan we al deze eigenschappen na en of ontwikkelen. Hoe denk jij? Wat denk jij? Hoe voel jij? Welke interne vertaalslag naar je emoties? Welke empowerment heb je nodig? Wat is jouw persoonlijke visie?

Jouw potentieel en meerwaarde zijn een onderdeel van je ware aard en dat is je potentie Door die te ontwikkelen ontstaat er in jou een krachtig en dynamisch zelfbeeld. En dat je jouw diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag, in alles wat je doet, wat je voelt, de keuzes die je maakt, hoe je communiceert, hoe je handelt, wat je beïnvloedt en wat je uiteindelijk met je performance creëert. (Je doelen)

Zelfbeeld

Tijdens het coachtraject ga ik samen met jou als coach jouw zelfbeeld ontwikkelen.  

Veel mensen hebben een vertroebelt zelfbeeld van zichzelf en dat bevat daarom niet de juiste waarde.

Het zelfbeeld wat we creëren zien we in alles terug in ons leven., het wordt vaak bepaald door emoties, conditioneringen en beperkende gedachten van wat anderen van ons vinden. 

De waarde die we aan onszelf geven is de waarde die anderen aan ons geven, zo zie je zelf steeds je zelfbeeld terug in alles wat je doet in je leven.

Tijdens een coaching traject maak ik inzichtelijk welke emoties van toegevoegde waarde zijn en welke niet. Als coach heb ik ruim 15 jaar expertise met emoties en mijn meerwaarde is dat ik in de meeste mensen een doorbraak bereik om beperkte emoties om te zetten in daadkracht, progressie en effectiviteit.

Emotioneel intelligent worden

Emoties, we hebben ze allemaal, positieve, zoals liefde, angst en verdriet en negatieve emoties die ons zelfbeeld vertroebelen. Faalangst, ik ben niet goed genoeg, geen zelfvertrouwen, perfectionisme, er is natuurlijk een hele waslijst van negatieve emoties.

Negatieve emoties kosten vaak heel veel energie en hebben een negatieve werking op ons zelfbeeld. We stellen dingen uit of we doen bepaalde dingen niet omdat we bang zijn voor de uitkomt. Of we kwetsen andere mensen met ons gedrag en communicatie.

Uiteindelijk hebben onze negatieve emoties invloed op wat willen bereiken in het leven.

Emotionele Intelligentie is een relatief nieuwe term. Sinds de twintiger jaren zijn er diverse psychologen die erkennen dat mensen over meer intelligentie-aspecten beschikken dan uitsluitend cognitieve intelligentie.

Emotionele intelligentie is het vermogen je eigen emoties en emoties van anderen waar te nemen, emoties en emotionele betekenis te begrijpen, emoties te reguleren en te gebruiken om jouw denken en handelen te leiden.

Loslaten

Tijdens dit coachtraject is een meerwaarde van mij als coach is om een doorbraak te bereiken in het omzetten van emoties en beperkende gedachten in progressie, daadkracht en zelfvertrouwen! Ik geef je hiervoor ook praktische oefeningen mee die je continu kunt gaan gebruiken. Het verwachtingspatroon van anderen ga jij loslaten, je gaat namelijk alles van jezelf verwachten!

Lagen van je persoonlijkheid

Tijdens het coachtraject gaan we door diverse lagen van je persoonlijkheid o.a.

Gedrag

Tijdens het coachtraject besteden we aandacht aan jouw gedrag. Hoe is jouw gedrag in je leven en waardoor wordt jouw gedrag beïnvloed. Hoe denk je en voel je en hoe handel je daarnaar. Wat zijn externe invloeden die jouw gedrag beïnvloeden en wat zijn de interne invloeden.

Hoe handel je vanuit je gedrag en eigenwaarde en hoe blijf je oprecht naar jezelf en je omgeving. Emoties, verleden, conditioneringen kunnen invloed hebben op je gedrag en eigenwaarde.

Communicatie

We besteden tijdens dit coachtraject aandacht aan jouw communicatie. Op welke manier communiceer jij en wat is de daadkracht in je communicatie. Ben je altijd aan het wikken of wegen wat je moet communiceren. Of communiceer jij op de verkeerde momenten en is je timing verkeerd. Is jouw communicatie op dat moment juist van toegevoegde waarde. Spreken is zilver maar zwijgen is soms goud.

Handelen

Hoe handel jij, welke acties zet je om de juiste input te geven om je doelen te bereiken. Vanuit welke waarde handel jij? Sta je echt in je kracht en is het echt jouw keuze die je maakt. Bij het handelen en acties zetten komt alles samen. Voelen, denken, wat je wil bereiken en met welk doel! Wat wil jij beïnvloeden en welk resultaat heb je voor ogen.

Zelfkennis tijdens het coachtraject

Zelfkennis volgens Wikipedia is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.

Het coachtraject potentieel bevat veel zelfkennis over wie je echt bent, het gaat over je bewuste en onbewuste persoonlijke eigenschappen, je persoonlijkheid en je identiteit!

Zelfkennis is namelijk belangrijk om je met jezelf te kunnen identificeren en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes die leiden tot zelfbekrachtiging.

Tijdens dit coachtraject maak ik als coach gebruik van Human-Design, met deze Human-Design analyse krijg je veel inzichten over jezelf. Zonder lange vragenlijsteen krijg jij je ware zelf op papier te zien. Op ca 25 pagina’s krijg je veel informatie en zelfkennis over wie jij bent en hoe je in elkaar zit.

Met deze Human-Design analyse zul je contact maken met diepere lagen van jezelf. Hoe jij de beste besluiten gaat nemen in je leven, welke bewuste en onbewuste aspecten je hebt, welke eigenschappen en ook skills je hebt. Op zowel persoonlijk als zakelijk vlak zul je steeds meer in overeenstemming komen met wie je werkelijk bent

Dat geeft empowerment aan je persoonlijkheid, je kunt hiermee alles gaan loslaten en jezelf gaan bevestigen van binnenuit. Zelfkennis geeft Zelfbekrachtiging! Je gaat namelijk zien en voelen dat je uniek bent! Je gaat dat voelen als een soort een charismatische energie.

De stappen die we samen zetten tijdens dit coachtraject.

Tijdens dit coachtraject zetten we een aantal stappen in jouw persoonlijke groei om jouw potentieel en unieke meerwaarde te ontwikkelen. 

 1. Zelfkennis, jouw blauwdruk, je fundament bepalen, op papier zie jij hoe je in elkaar zit

 2. Jouw persoonlijke missie en visie creëren 

 3. Jouw meerwaarde ontwikkelen 

 4. Ontdekken van wie jij bent, wat is jouw identiteit en persoonlijkheid 

 5. Loslaten van beperkende overtuigingen 

 6. Jouw doelen bepalen, waar sta je nu en waar wil je naar toe

 7. Voelen, denken en emoties in balans brengen

 8. Jouw krachtige intuïtie ontwikkelen 

 9. Aandacht voor jouw gedrag, performance en communicatie 

 10. Acties uitzetten, huiswerk en ervaringen delen

 11. Acties uitvoeren, doelen realiseren

 12. Het innerlijk proces blijven verankeren

Kosten

 • Duur van het coachtraject potentieel is ca 6 maanden 
 • Vraagstellingen tussendoor via app, mail of telefonisch 
 • Veel huiswerk en tot actie komen 

De totaalprijs van dit coachtraject bedraagt 1995 euro incl. BTW
Voor bedrijven is dit excl. BTW

Ik vertel je graag meer over dit coachtraject tijdens een vrijblijvend en uitgebreid kennismakingsgesprek. We spreken we af bij mij op kantoor af in Berg en Terblijt of ik kom naar jou toe. Een passie van me is wandelen in de natuur rondom Berg en Terblijt, we kunnen ook samen kennismaken tijdens een leuke wandeling.

Ook voor vragen kun je me een WhatsApp berichtje sturen of je kunt natuurlijk gewoon direct bellen. +31 (0) 641719250.

Ik ontmoet je graag!
Groet Marko

Schuiven naar boven