Het coachtraject potentieel

Het doel tijdens het coachtraject potentieel is dat je maximaal gebruik gaat maken van je potentieel. Potentieel is het bereik wat je hebt, je talenten, je kernkwaliteiten en je performance. Die gaan we ontwikkelen en hiermee kom jij in je authentieke kracht te staan. Dat is wie je echt bent en dat je jouw diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag, in alles wat je doet, de keuzes die je maakt, hoe je communiceert, hoe je handelt, wat je beïnvloedt en wat je creëert. 

Wil jij ook oude deuren afsluiten en oude patronen, emoties en levenservaringen gaan loslaten om toegang te krijgen tot een wereld van vele nieuwe opportunity’s, nieuwe doelen bereiken en een toekomst te creëren waarin jouw persoonlijke missie centraal staat. Ik bied jou hiermee een krachtig coachtraject waarin we gaan samenwerken aan jouw toekomst en aan de kracht waar jij voor staat. 

Wat is jouw potentieel?

Wat zit er in jou? Wat is jouw bereik? Wat wil jij bereiken in je privéleven of je business. Of hoe ga jij iets bereiken?  

Het is natuurlijk jammer als je niet optimaal gebruik kunt gaan maken van je potentieel. Je staat ergens op de tijdlijn in je leven of je bedrijf en je komt niet verder! Je zoekt een toekomst, een vooruitgang of weer een nieuw doel.

Jouw potentieel wordt ook wel aangeduid als jouw mogelijkheid tot verwezenlijking. Het gaat om je te verbinden met je authentieke kracht en de realisatie van jezelf in je leven. Vanuit de realisatie en het tot stand brengen Het gaat niet alleen om kennis maar ook om emotionele intelligentie, je eigen performance en de actie je zet om je doelen te bereiken.

Volgens de de encyclopedie betekent potentieel heel simpel. De mogelijkheid om te worden en beschikbaar vermogen. Dat gaan we ook concreet doen. Jouw beschikbaar vermogen ontwikkelen. 

Dus wat wil jij eigenlijk verwezenlijken in je leven of je business? Welke visie heb je over wat je wil bereiken? Welke actie ga je zetten om iets te bereiken? Het begint allemaal met de visie, het beeld over jezelf of de visie over een bepaald doel wat je wil bereiken.

Meestal zijn er onbewuste beperkende overtuigingen die jou ervan weerhouden om tot verwezenlijking te komen en maak je niet volledig gebruik van je potentieel. Als coach is dat nu juist mijn passie om jou te helpen met verwezenlijking, de realisatie van je persoonlijk of business potentieel. Ik garandeer je echte groei door onbewuste beperkende overtuigingen te gaan omzetten in potentieel.

Dat is mijn talent om dingen te doorbreken en waardoor jij ruimte te gaat maken om een groter bereik te krijgen en een krachtige persoonlijke visie kunt gaan ontwikkelen. Ik zet jou aan tot actie om dingen te gaan realiseren! Ik garandeer jou dan ook een grote stap voorwaarts in je groei, je performance, betere keuzes, meer duidelijkheid over jezelf en de doelen die je kunt gaan bereiken.

Ik heb dit samengepakt in een coachtraject van 6 maanden hieronder lees je meer over mijn aanpak.

Als coach ga ik met commitment voor het beste resultaat, all-in, om jou te helpen met je veranderingsproces en te verbinden met je potentieel. Het doel van het coachtraject is dat jij vanuit je eigen visie en innerlijk leiderschap overeenstemming gaat krijgen met de persoonlijke of zakelijke doelen die jij wil bereiken.

Potentieel is het bereik wat je hebt en door de vele weerstanden die er zijn kom je vaak niet tot de juiste exploitatie hiervan. Ik bied jou als coach met dit coachtraject, een krachtige, fundamentele aanpak om tot de kern van je potentieel te gaan en deze te ontwikkelen. 

Besef dat jij uniek bent en niet hoeft te voldoen aan een beeld van wat de wereld van jou verwacht. Juist met die uniekheid ben jij complementair in de wereld en sta je volledig in je kracht. Zie het als jouw levensmissie om werkelijk tot jezelf te komen door jezelf volledig te gaan bevestigen.

Je identiteit, je persoonlijkheid, je authenticiteit en welke weg jij het beste kunt bewandelen om tot volledige bloei te komen. Ik heb hieronder een optelsommetje gemaakt van wat er ongeveer in jouw potentieel zit.  

Ieder mens heeft een bepaald bereik, ook jij! Zodra jij bewust wordt van alles wat er in jou leeft, denkwijzen, gevoel, emoties, acties die je zet en communicatie krijg je verbinding met je potentieel.

Tijdens het coachtraject potentieel komen onderstaande ontwikkelpunten aan bod.

Zorgdragen voor eigen vitaliteit, (com) passie, eigen talenten, een eigen bewustzijn, zelfliefde, zelfvertrouwen, innerlijke kracht, emotionele intelligentie, zelfverantwoordelijkheid, innerlijk leiderschap, eigenaarschap, creativiteit, persoonlijke eigenschappen, unieke drijfveren, de eigen identiteit en de persoonlijke waarden.

 

De stappen tijdens het coachtraject potentieel. 

Tijdens dit coachtraject zetten we een aantal stappen in jouw persoonlijke groei om jouw potentieel en authentieke kracht te ontdekken en te ontwikkelen. 

 1. Zelfkennis, jouw blauwdruk, je fundament bepalen, op papier zie jij hoe je in elkaar zit
 2. Jouw missie en visie creëren 
 3. Ontdekken van wie jij bent, wat is jouw identiteit en persoonlijkheid 
 4. Loslaten van beperkende overtuigingen 
 5. Jouw doelen bepalen, waar sta je nu en waar wil je naar toe
 6. Voelen, denken en emoties in balans brengen
 7. Jouw krachtige intuïtie ontwikkelen 
 8. Aandacht voor jouw gedrag, performance en communicatie 
 9. Acties uitzetten, huiswerk en ervaringen delen
 10. Acties uitvoeren, doelen realiseren
 11. Het innerlijk proces blijven verankeren

Jouw groei stopt nooit. Met een leven vol mogelijkheden heb je het potentieel om verder te bouwen aan je vooruitgang en de basis te leggen voor je beste zelf. Zelfs als je al een aantal van je doelen hebt bereikt, kun je altijd meer doen en beter worden.

Vanuit potentieel bewuste keuzes maken

 • Dat je precies weet hoe je in elkaar steekt en veel zelfkennis ter beschikking hebt.  
 • Dat je goed in balans blijft met mentaal denken, je gevoel, intuïtie en op emotioneel niveau.  
 • Dat je weet hoe jij altijd de beste keuzes maakt. Jouw keuzes bepalen immers de toekomst! 
 • Dat je met inzichten en creativiteit werkt aan jouw persoonlijke of zakelijke doelen. 
 • Dat jij vanuit jouw natuur jouw interne en externe leiderschap integreert in leven en werken.
 • Dat je vanzelfsprekend goed voor je gezondheid zorgt door de keuzes die je maakt.  
 • Dat jouw verleden en beperkende overtuigingen geen issues meer zijn.  
 • Dat je het gewoon gaat doen, de acties die nodig zijn om je doelen te bereiken. 
 • Dat je angsten gaat zien als uitdagingen en groeiprocessen
 • Dat je de wereld gaat zien als een groot speelveld met vele potentiele mogelijkheden.

Loslaten   

Met het coachtraject potentieel beginnen we met stap 2 om jouw beperkende overtuigingen te gaan loslaten. Dit bepaalt in grote mate jouw geluk en joy! Beperkende overtuigingen hebben we allemaal, onzekerheden, angsten en aangeleerd gedrag. Meestal is dit ontstaan in onze vroege jaren, door opvoeding of ervaringen die we hebben meegemaakt. We hebben op basis van deze ervaringen ook de rest van ons leven gecreëerd. 
 
Het nu is eigenlijk alles wat je hebt! Het verleden is al geweest en de toekomst bestaat nog niet! Hier ontstaat echt een omslagpunt in je leven als je gaat beseffen dat elke keuze die je maakt hoe groot of klein invloed heeft op jouw toekomst. 
 
Door het verleden en je beperkende overtuigingen te gaan loslaten krijg je vrijheid en vertrouwen in jezelf. Je gaat jezelf in een heel ander perspectief zien. Je gaat verbinding maken met jouw potentieel en keuzes maken die overeenstemmen met de doelen die je graag wilt bereiken. 
 
Tijdens het coachtraject potentieel gaan we uitgebreid werken aan jouw daadkracht, loslaten en werken aan jouw zelfbeeld. In deze fase gaan we stap 1, de zelfkennis verder integreren. We werken met oefeningen, huiswerk, inzichten, bewustwording en reflectie. 

Jouw emotioneel bewustzijn ontwikkelen  

Wat voel je, wat denk je en welke emotie komt er dan? Zie het als een eeuwig wiel wat in beweging is. Zo is ook jouw leven opgebouwd, voelen, denken, emoties, keuze maken. Tijdens het coachtraject potentieel is dit een belangrijk punt, we gaan kijken naar de patronen van je emoties. Je denkt bijvoorbeeld dat je in balans bent maar je gevoel zegt wat anders en welke emotionele blokkade heb je dan?  Om je doelen te bereiken heb je daadkracht nodig en de weg naar het doel is jouw groeiproces. 
 

Veel emoties komen uit aangeleerd gedrag en beperkende overtuigingen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar dit punt en door emotioneel intelligent te worden maak je een mega stap in je persoonlijke groei. 

Elke keuze die je maakt wordt wel of niet beïnvloed door emoties. Hou je objectiviteit en blijf je bij je gevoel of ontstaan er angsten en onzekerheden over wat je voelt. Besluiten nemen zonder emoties, alleen op wat je voelt en analyseert brengt je in vooruitgang en progressie. 

Tijdens het coachtraject potentieel gaan we uitgebreid werken aan jouw EQ en hoe jij balans gaat krijgen in voelen, denken en emoties. Het bepaalt immers hoe jij jouw keuzes maakt die je toekomst vormgeven.

Kenmerken van emotionele intelligentie

In de loop der jaren zijn er diverse modellen ontstaat die allemaal een eigen definitie hebben van emotionele intelligentie. Over het algemeen zijn de modellen in de basis hetzelfde, maar de uitwerking hiervan kan wel degelijk verschillen. Vijf belangrijke eigenschappen zijn (Howard Gardner):

 1. Zelfkennis – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om de eigen denkwijze, de(on) mogelijkheden van de eigen geest en van het lichaam te kunnen inschatten en daaruit een doordachte conclusies te trekken.
 2. Optimisme – Mensen met een hoog EQ zijn positief ingesteld over hun eigen mogelijkheden en staan stevig in hun schoenen.
 3. Kunnen afzien – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om te denken op de langer termijn en naar dat doel toe te werken.
 4. Empathie – Mensen met een hoog EQ hebben de vaardigheid om zich in te leven in de gevoelens van een ander.
 5. Sociale vaardigheden – Mensen met een hoog EQ moet goed met de medemens om kunnen gaan, zowel bekenden als vreemden.

 

Tot actie komen 

Hoe kom jij in beweging en op welke manier ga je dingen aanpakken om een aanvang te maken. Hoe is jouw nieuwe wiel van vooruitgang en hoe gebruik je jouw nieuwe mindset om het op een nieuwe manier te gaan doen. Het zal best wel eens lastig zijn om oude patronen te gaan loslaten en een deel van jouw vernieuwingen te gaan toelaten. 
 

Jouw verandering 

In deze fase van het coachtraject potentieel gaan we aan de slag met jouw verandering. Hoe is met het nieuwe wiel van vooruitgang? Hoe is het met jouw gevoel, denken en emoties? Welke blokkades zijn er nog op dit moment? 

Stel je bent perfectionist of je wilt alles onder controle hebben? Hoe ga je daarmee om op dit moment? Hoe is jouw innerlijk proces en welke angsten ervaar je nog?  Vaak vinden mensen het moeilijk om te gaan veranderen! 

Als coach help ik je in deze fase met oefeningen  die je je hele verdere leven kunt gaan gebruiken om de oude jou te gaan loslaten en de nieuwe versie van jou steeds meer te gaan omarmen. Je stapt in deze fase ook in een nieuwe wet van aantrekking, want actie heeft gevolg en gevolg geeft een nieuw resultaat. 

Doelen bereiken

Zelfreflectie is jezelf een spiegel voorhouden, emotieloos naar jezelf durven kijken en eerlijk naar jezelf zijn wat jou weerhoud om je nieuwe doelen te bereiken. Het lukt me! Of het gaat me lukken! Ik ga het doen! Of het is moeilijk en het lukt me toch niet! Of ja maar, want, welke excuses ga je gebruiken om het uit te stellen?  Met coaching geef ik jou inzichten hoe je transparant naar jezelf gaat kijken en wat nog niet lukt te gaan omzetten in daadkracht en progressie.

Ik ga het doen!

Ik ga niet meer uitstellen, iedere dag dat ik leef komen mijn doelen dichterbij. Alles komt van binnenuit en ik ben niet meer afhankelijk van de mening van de wereld om me heen. 

Ik sta in mijn daadkracht en wil iedere dag verder groeien om mijn doelen te bereiken, zowel zakelijk als privé. Ik voel eenheid in mezelf i.p.v. de dualiteit waarin ik leefde. Ik zoek constant de balans tussen denken, voelen, emoties en mijn gezondheid

Ik ervaar innerlijk rust en zelfvertrouwen bij alles wat ik onderneem en ben zelfverantwoordelijk voor wat ik wil bereiken. Ik voel dat mijn beperkende overtuigingen steeds minder worden en dat ik mijzelf steeds meer als compleet ga accepteren. 

In deze fase van het coachtraject potentieel leggen we de lat steeds wat hoger en met coaching leer ik jou hoe je het kunt aanpakken. We kijken samen wat wel en wat nog niet lukt en sturen bij met directe acties en huiswerk. 

 

Verankeren en terugkoppelen 

Hoe hou jij de nieuwe patronen vast en hoe voorkom jij terugval naar oude patronen. Tijdens dit deel van het coachtraject potentieel blijven we constant evalueren en verankeren m.b.t. je vernieuwde persoonlijkheid. Er zal altijd wel terugval zijn maar hoed pak je gelijk de draad weer op om je nieuwe weg te blijven volgen.  
Coachtraject potentieel voor persoonlijke groei

Blijf altijd veranderen

Zet jezelf nooit meer vast maar blijf altijd meegaan in de verandering. Gebruik een groei mindset i.p.v, een gefixeerde mindset. Het enige wat constant is de verandering. Met hetgeen je geleerd heb of jezelf en hoe je met je omgeving moet omgaan in dit coachtraject potentieel kun je steeds opnieuw en opnieuw gebruiken om je volgende doelen te bereiken. 

Met een ontwikkeld potentieel ontstaat er heel veel creativiteit en passie om jezelf steeds op de juiste waarde te houden en te continueren. Je bent bewust van je talenten die je optimaal gebruikt om doelbewust jouw doelen te gaan creëren. 

Kies voor een leven wat goed voor jou is en maak hiermee de beste versie van jezelf! 

Jouw kosten

 • Duur van het coachtraject potentieel is ca 6 maanden 
 • Vraagstellingen tussendoor via app, mail of telefonisch 
 • Veel huiswerk en tot actie komen 

De totaalprijs van dit coachtraject bedraagt 1995 euro incl. BTW
Voor bedrijven is dit excl. BTW

Note 

Veel bedrijven maken momenteel gebruik van dit coachtraject om hun medewerkers te helpen met persoonlijke groei en hun performance te verbeteren. Ik zou dat zeker eens navragen op je werk of dat ook tot de mogelijkheden behoort.

Kennis maken 

Voor een vrijblijvend en uitgebreid kennismakingsgesprek spreken we af bij mij op kantoor af in Berg en Terblijt of ik kom naar jou toe. Een passie van me is wandelen in de natuur rondom Berg en Terblijt, we kunnen ook samen kennismaken tijdens een leuke wandeling.

Reviews

Mike
Mike Projectmanager
Read More
Marko heeft mij, door me continu een spiegel voor te houden, dan ook echt laten inzien dat als je het uiteindelijk zelf in de hand hebt, je in principe niets in de weg staat om te kiezen voor vooruitgang en positiviteit! En vanaf dat moment heb ik echt verbetering ervaren. Je kunt het namelijk wel denken, maar het inzien is “the key”. Door de handvaten van Marko ben ik een werkwijze kunnen gaan aannemen waar ik mij veel zekerder in voel, en waarbij ik uit ga van mijn eigen kracht en positiviteit. Een wereld van verschil!
Claire
Claire Business Change Manager
Read More
Het mooie van de coaching van Marko vind ik dat je enerzijds handvaten krijgt om in je kracht te kunnen staan in elke situatie en anderzijds met ontzettend veel creatieve ideeën voor je werk naar huis gaat. Marko helpt je om anders tegen dingen aan te kijken en van de gebaande paden af te wijken. Ik ervaar dat deze coaching sessies mij een boost geven. De combinatie van Marko’s sterkte intuïtie, creativiteit en oog voor commerciële kansen zorgt ervoor dat ik Marko absoluut kan aanraden.
Emma
Emma Klant
Read More
Hij gaf mij het vertrouwen om uit mijn comfortzone te stappen. De praktische en directe toepasbaarheid van zijn coaching vond ik transformerend. Dat kwam niet alleen door zijn heldere stijl maar ook door het vertrouwen wat hij mij gaf in hem als coach en in mij en mijn mogelijkheden die hij zo goed weet aan te voelen. Marko helpt je om naar een hoger niveau in je leven te stijgen, met no way back, want wat voelt het goed om jezelf weer te kunnen zijn!
Bonny
Bonny Klant
Read More
Marko heeft mij het afgelopen jaar een nieuw stuk van mijzelf leren ontdekken en ben hierdoor op een positieve manier verandert. Ik voel me krachtiger en energieker, ik had besloten om in 2020 in mezelf te investeren en kan alleen maar zeggen dat het echt waardevol is. Ik voel me veel gelukkiger met wie ik ben en wat ik in dit jaar met mezelf heb bereikt. Het koste mij wel wat tijd maar je kunt ook niet van de één op de andere dag alles loslaten. Als je echt wilt veranderen in je leven is Marko een aanrader, een topcoach!
Previous
Next
Schuiven naar boven