Zelfkennis

Waarom is zelfkennis belangrijk

Zelfkennis is essentieel voor persoonlijke groei, besluitvorming en nauwkeurige zelfevaluatie. Het is het tegenovergestelde van onwetendheid en helpt ons onze ervaringen te begrijpen. Zelfkennis is essentieel voor gezond functioneren omdat jezelf goed kennen leidt tot realistische besluitvorming over belangrijke aspecten van iemands leven.

Belangrijke aspecten die gevaar lopen door een gebrek aan zelfkennis zijn onder meer keuzes van levenspartners, opleidings- en loopbaankeuzes, en waar en hoe te leven. Tekorten in zelfkennis leiden tot overschatting van subjectieve sterke punten, wat kan leiden tot lagere tevredenheid over het leven.

Andere voordelen zijn minder frustratie op het werk, minder onzekerheid en afgunst en minder stress over geld. Bovendien krijgen we het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze emoties en hebben we meer empathie en mededogen. Ten slotte helpt kennis over onszelf  ons begrip van anderen te vormen en wordt het gebruikt als referentiepunt voor het evalueren van anderen.

Zelfkennis en persoonlijke groei Life coach Marko de Jong

Zelfkennis volgens Wikipedia

Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. 

Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd (zie Howard Gardner).

Anderzijds is het een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts dankzij de omgang met anderen verkregen kan worden. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen – dus in sociale situaties – kan leren kennen.

Zelfkennis heeft ook raakvlakken met het autobiografisch geheugen; het geheugen voor feiten en gebeurtenissen uit de eigen levensgeschiedenis.

In het algemeen wordt aan zelfkennis maatschappelijk betekenis gehecht doordat het interactie met medemensen soepeler maakt. Iemand met weinig zelfkennis maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. 

Ook wordt verondersteld dat iemand die zichzelf beter kent minder onderhevig is aan een kwetsbaar ego.

Als coach geef ik jou meer kennis over jezelf en verbetering op onderstaande punten 

  • Je sterke (onbewuste) kanten en je (onbewuste) beperkingen.
  • Type en persoonlijkheid, hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar en wat zijn belangrijke voorwaarden in jouw leven om de koers te bepalen.
  • De voor jou beste beslisstrategie; we nemen per dag vele besluiten die ons door de dag leiden. Dit gaat met name over hoe jij voor jezelf de beste besluiten neemt. Niet vanuit emotie, maar gekoppeld aan je authentieke persoonlijkheid. Hoe inspireer jij jezelf en je omgeving.
  • Jouw persoonlijke eigenschappen en talenten gekoppeld aan je authenticiteit. Deze sturen jouw potentieel aan, dit is het geheel van wie jij bent. Want jij bent immers “Totaal”
  • Hoe kun je het beste jouw levensenergie gebruiken. Ieder mens heeft een uniek energiesysteem waarin duidelijk wordt hoe jouw specifieke levensenergie werkt. Je kunt jezelf voorbijlopen door niet te luisteren naar je lichaam, of in je kracht blijven door wel te luisteren naar je eigen energiesysteem.
  • Er staan unieke sleutels in over je persoonlijkheid, specifieke kenmerken over jou als persoon. Zaken die voor jou belangrijk en van toegevoegde waarde zijn om werkelijk jezelf te kunnen zijn.

Met deze zelfkennis die ik jou geeft kun je zelf meer je leven verbeteren. Met deze zelfkennis ga je veel van jezelf herkennen, ontdekken en kun je jouw leven vormgeven. Je potentiële bereik wordt groter door zelfkennis omdat je steeds minder zaken gaat kaderen en meer vrij in je leven gaat staan. Gelukkig zijn met wie je bent en tot grotere zelfacceptatie komen.

Tijdens de diverse coachtrajecten die ik aanbied bij life coaching gaan we altijd aan de slag met zelfkennis. Ook is het interessant om een potentieel analyse te laten maken. Hierin staat veel wijsheid over jezelf en hoe jij het beste kan performen.

Ik garandeer jou dus 35% of meer directe zelfkennis, als je dit interessant vindt, maak dan eens een ZOOM afspraak of kom eens vrijblijvend langs. Je kunt een bericht in de chatbox sturen onderaan de website, dan neem ik contact met je op!

Zelfkennis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven