Authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap

Niemand is jou en daar ligt de echte kracht in jouw authentieke leiderschap. Daar ligt mijn passie als coach om bij jou authentiek leiderschap te ontwikkelen en de beperkingen te doorbreken, die jou ervan weerhouden om vanuit je persoonlijke missie leiding te geven.

Een Rotterdamse no-nonsens mentaliteit, dat typeert me als mens en vooral als coach. Ik maak op een directe manier graag alles duidelijk, helder en transparant. Het gaat erom dat jij jezelf op de juiste manier gaat positioneren als leider en vanuit je authentieke kracht leiding gaat geven. Want daar ligt jouw “ware” authentiek leiderschap!

Geen aangeleerde regeltjes meer want die halen je uit je kracht, die maken jou niet echt. Dat geeft een vertroebelt beeld van jou! Mensen zien en voelen dat! Het gaat juist om de transparante dynamiek in jou, de passie en je performance waarmee je mensen betrekt in de doelstellingen van de organisatie.

In welk soort organisatie je werkt staat er helemaal los van! Want met het ontwikkelen van je authentiek leiderschap neem je namelijk mensen mee in een progressieve voorwaartse beweging, ongeacht het type organisatie. Jij wordt  zelf de positieve inspiratiebron waaraan mensen zich aan optrekken, van top down naar bottom up en visa versa! 

Authentiek leiderschap is vooral persoonlijk leiderschap, het gaat over wie je echt bent en dat je jouw diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag, in alles wat je doet, wat je voelt, de keuzes die je maakt, hoe je communiceert, hoe je handelt, wat je beïnvloedt en wat je creëert. 

De lagen van je persoonlijkheid

Tijdens een authentiek leiderschap ontwikkeltraject gaan we door allerlei lagen van je persoonlijkheid heen om tot jouw authentieke kern te komen. Dat zijn gedrag, vaardigheid, normen, ego, waarden en komen zo tot de verbinding met je authentieke kracht. Het schillenmodel Blekkingh is de basis voor je ontwikkeling. 

Wat is jouw mission statement als leider en wat wil jij beïnvloeden en creëren? Hoe communiceer jij een duidelijke visie en hoe betrek jij de totale organisatie bij de doelstellingen. Hoe blijf jij altijd echt trouw aan jezelf en in je kracht staan?

Je bent natuurlijk ook gewoon mens als leider en hoe integreer jij die rol in je unieke stijl van leidinggeven. Daar gaat het over bij het nieuwe leiderschap, het authentieke leiderschap is leidinggeven vanuit je natuur, je authentieke kracht. ‘

Hoe je het went of keert, jij bent het voorbeeld van de organisatie, mensen verwachten van jou dat je hun leidt. Waarnaartoe ga je ze leiden en op welke manier ga jij ze leiden?

Hoe word jij de krachtige influencer binnen de organisatie om betrokkenheid te genereren en ze te motiveren om de lat steeds hoger te leggen om zelf verder te blijven ontwikkelen en groeien.

Samen op zoek naar jouw leiderschapsstijl 

Bij het authentiek leiderschap traject, authentiek leiderschap ga ik samen met jou op zoek naar je persoonlijke en authentieke leiderschapsstijl. Het is een totaalontwikkeling om alle lagen van je persoonlijkheid duidelijk te krijgen. Tijdens dit proces ga jij dit in de praktijk direct toepassen en concretiseren. Daar liggen ook opdrachten voor je om te gaan doen. Initiatieven nemen en acties uitzetten.

Het nieuwe leiderschap is authentiek leiderschap

Waarde creatie als missie

Bij authentiek leiderschap gaat alles om waarde creatie, de authentieke waarde van jezelf en van de mensen die jij moet gaan begeleiden vanuit je rol als leider. Waarde creatie in je mensen door hen te stimuleren om verder te groeien en te ontwikkelen. En de waarde creatie binnen je organisatie om de juiste klanten en mensen aan te trekken.

Uit het authentiek leiderschap ontwikkeltraject ontstaat jouw authentieke leiderschapsstijl en jouw mission statement die je op alle niveaus binnen je organisatie gaat toepassen. Met de juiste kernwaarden en normen die je aan jezelf stelt, ga jij met de juiste intentie, missie en visie verbinding maken met de totale organisatie.

“Succes is wanneer ik waarde toevoeg aan mijzelf, significant
is wanneer ik waarde toevoeg aan anderen.”

Alles gaat om waarde creatie tijdens het authentiek leiderschap traject waarin jij het voorbeeld bent, want voorbeeld doet volgen en inspireren. Je laat bepaalde normen en waarden zien vanuit een natuurlijk en charismatisch gedrag. Je neemt de lead in communicatie met steeds de voorwaartse beweging als groeimindset.

Authenic Leadership volgens wikipedia. Een authentieke leider zou het succes van een organisatie kunnen bevorderen binnen de grenzen van sociale en ethische waarden, zelfs als dat onmogelijk lijkt. Authentiek leiderschap zou een superieur model zijn vanwege het grotere vertrouwen en de motivatie die het oproept bij ondergeschikten.

Binnen het nieuwe leiderschap, authentiek leiderschap is er natuurlijk veel balans voor jezelf, Je gaat gebruik maken van jouw krachtige intuïtie om een duidelijke visie te communiceren in een nieuwe wereld van opportunity’s die voor je opengaat!

Je creëert hiermee een hele nieuwe positieve wet van aantrekking waarin jij zelf centraal staat. Je gaat echt van jezelf houden, je gaat gelukkig met jezelf zijn, je relaties worden beter, je gaat doelbewuster en gezonder leven. En je stopt nooit meer om verder te groeien en ontwikkelen. 

Het authentiek leiderschap ontwikkelen

We gaan jouw authentieke zelf ontwikkelen, dat is iets wat in jou zit, wat echt van jou is en wat niemand van je kan afnemen. Het is de exclusieve alles omvattende waarde die je aan jezelf geeft in dit leven. Dat geeft echte kracht om zelf te gaan creëren, om de lead te nemen in de acties die je zet om tot creatie van jouw leiderschapsdoelen te komen.

Samen jouw doorbraak bereiken 

Ik ga jou tijdens het authentiek leiderschap traject helpen met een doorbraak, om het verleden, aangeleerd gedrag, beperkende overtuigingen, bepaalde emoties, conditioneringen echt te gaan loslaten. Dat zijn de zaken die jou echt blokkeren om optimaal gebruik te kunnen maken van je potentieel, je authentieke kracht en de exclusieve waarde die je aan jezelf moet gaan geven. Dat geeft optimale vrijheid in je performance om je leiderschapsrol toekomst te creëren. 

Je komt hiermee echt in je kracht te staan, de authentieke kracht die in je zit. Je keuzes gaan in overeenstemming zijn met je persoonlijke visie, missie en wie je werkelijk bent. Je gaat optimaal gebruik maken van je potentieel en al je intrinsieke kwaliteiten, je talenten en unieke persoonlijke eigenschappen gebruiken om je rol en organisatie te optimaliseren.

  • We gaan jouw bewustzijn ontwikkelen
  • We gaan jouw krachtige intuïtie ontwikkelen om de juiste richting en toekomstvisie te creëren
  • We gaan jouw mentale energie ontwikkelen om concrete keuzes te leren maken en weten daar de juiste acties aan te verbinden. Ook blijf je hiermee jezelf steeds verder mee te ontwikkelen en nieuwe doelen te bereiken
  • We gaan jouw potentieel definiëren, met kaders, wat lukt wel en wat niet. Voor sommige dingen zul je hulp moeten inkopen.  
  • We gaan jouw unieke intrinsieke authentieke kwaliteiten, talenten en persoonlijke eigenschappen definiëren.
  • Er ontstaat een duidelijke verbinding met je innerlijk leider, je authentieke kracht.
  • Vanuit een persoonlijke Human Design analyse gaan we zelfkennis vergaren over jou als persoonlijkheid en je identiteit.

Dit gehele traject duur ca 6 maanden

Kosten zijn in overleg na een uitgebreide kennismakingssessie die we samen plannen. Dat kan bij mij op kantoor in Berg en Terblijt, via ZOOM of ik kom naar jou toe.

Ik ga graag met jou in gesprek hoe jij je authentiek leiderschap kan ontwikkelen, ik zie graag je aanvraag tegemoet of als je verdere info zou willen neem dan contact op, groet Marko

Schuiven naar boven