Mindfulness

Mindfulness brengt je in balans 

Mindfulness kun je de hele dag door beoefenen. Terug naar binnen in jezelf op zoek naar jouw werkelijke gedachten om in balans te zijn met jezelf en je omgeving. Mindfulness maakt mensen meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.

Mindful zijn is werkelijk in het NU zijn en alles te ervaren zoals het NU is.  Je verbind je met het NU om vanuit het NU je gedachten te laten zijn.

Mindfulness sessie bij Life coach Marko de Jong

Mindfulness is bewust aandacht geven

Mindfulness of achtzaamheid wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991). Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is.

Daarmee leert men om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat zij hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen.

Mindfulness helpt daarbij in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier.

Lees meer op Wikipedia 

Enkele misverstanden over mindfulness komen nog vaak voor. Zo roept mindfulness bij veel mensen de associatie van ‘zweverigheid’ op, doordat het vaak geassocieerd wordt met spiritualiteit. Mensen hebben de verwachting dat ze met mindfulness hun hoofd leeg kunnen maken of kunnen ontspannen.

Mindfulness is een aandacht training, waarmee een houding van alertheid getraind wordt. Beoefenaars leren om de aandacht te vestigen op het moment, aan alles wat zich aan hen voordoet. Dit kan van het lichaam, emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving.

Wat brengt mindfulness in jouw leven

  • Optimaal gebruik van je intuïtie, gevoel en intrinsieke motivatie.
  • Je maakt meer contact met je lichaam en voelt meer de grenzen.
  • Je krijgt steeds meer klaarheid, vrijheid en vrede in jezelf.
  • Je maakt en voelt steeds meer onderscheid tussen emoties en realiteit.
  • Jouw innerlijke besluiten worden steeds zekerder en krachtiger.
  • Je wordt meer zelfbewust van wie je werkelijk bent.
Potentieel ontwikkel coachtraject Marko de Jong Coaching

Mindfulness zorgt voor verbinding 

Mindfulness is dus een prachtige weg om bij jezelf te komen en om jezelf weer te gaan voelen. Als je een maal op weg bent om mindful te leven zul je alles anders gaan ervaren.  Je laat dingen binnenkomen en je laat ze weer gaan, in de vrijheid waar ze horen.  Je verbind alles in jezelf en laat het komen zoals het komt.

Het gaat nog verder, als je mindful leeft ontwikkel je hiermee vanzelf een sterkere intuïtie en gevoel. Je gaat hiermee steeds meer in vertrouwen omdat alles wat je laat binnenkomen via een bepaalde filter in jezelf gaat laten resoneren en voelen. Het wordt als het ware jouw innerlijk kompas die steeds de richting aangeeft waar je naar toe wilt. Als je met iemand aan mindful aan het communiceren bent zul je gaan merken dat je aandachtig luistert en feedback gaat geven aan het gesprek zoals je dat werkelijk voelt in het NU.

Prijzen en mogelijkheden 

In deze mindfulness sessie van ca 60 minuten gaan we samen naar het zogenaamde nulpunt, een punt waar je vrij bent en je alles met aandacht ervaart. We doen samen oefeningen en werken met inzichten die specifiek op jouw gericht zijn. We bepalen voor jou een affirmatie, een visie die voor jou de komende tijd belangrijk is om op te focussen.

Een mindfulness sessie duurt ca 60 minuten en kost 65 euro.

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een mindfulness sessie van 60 minuten, dat kan bij mij in de praktijk of we gaan samen wandelen in de natuur. 

Schuiven naar boven