Je authentieke kracht

Jouw authentieke kracht 

Authentieke kracht ontstaat vanuit wie je echt bent en dat je jouw diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag, in alles wat je doet, wat je voelt, de keuzes die je maakt, hoe je communiceert, hoe je handelt, wat je beïnvloedt en wat je creëert. 

Het einddoel is wat je creëert met de keuzes die je maakt!

Ik begin met het einddoel, de toekomst, want doelen liggen altijd in de toekomst. Hoe je daar komt is een weg van keuzes die je maakt. Om een leven met voldoening te leven en van betekenis te zijn voor jezelf en ook voor anderen zul je de juiste keuzes moeten gaan maken!

Besef dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en vervulling van je eigen leven! Keuzes maken doen we de hele dag door en creëren zo de toekomst. Er zijn allerlei factoren die meespelen in je keuzegedrag. Zodra je verbonden bent met je authentieke kracht maak je in iedere situatie keuzes die in overeenstemming zijn met je authentieke kern. Je bent dan vanzelf in lijn met wie je echt bent, je identiteit, persoonlijkheid, je talenten en je potentieel.

Mensen die vanuit hun authentieke kracht handelen, creëren een hogere betrokkenheid in hun leven en zijn aantoonbaar succesvoller in het behalen van hun persoonlijke of business doelen.

Authenticiteit volgens Wikipedia is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden.

Ontdek je authentieke kracht Marko de Jong Coaching

Hoe kom je tot de echte waarheid over jezelf, transparant zijn, je authentieke kracht, wie je echt bent, je pure zelf, je persoonlijkheid en hoe daarin trouw blijft aan jezelf.

Nogmaals de toekomst ligt voor een groot gedeelte in jouw handen en hoe jij jezelf daarin manifesteert. Uitingen van authentieke kracht zijn, Innerlijke vrijheid, acceptatie, aanwezigheid, creativiteit, zelfrespect en onvoorwaardelijke liefde – het is de kracht die van binnenuit komt.

Gedrag

Hoe is jouw gedrag in je leven en waardoor wordt jouw gedrag beïnvloed. Hoe denk je en voel je en hoe handel je daarnaar. Wat zijn externe invloeden die jouw gedrag beïnvloeden en wat zijn de interne invloeden. Hoe handel je vanuit je gedrag en eigenwaarde en hoe blijf je oprecht naar jezelf en je omgeving. Emoties, verleden, conditioneringen kunnen invloed hebben op je gedrag en eigenwaarde.

Vanuit je authentieke kracht zijn er geen externe invloeden meer, je gedrag is dan gebaseerd op de juiste innerlijke kernwaarden. Hiermee zend jij een krachtig charismatisch signaal uit in de wereld en laat zien en voelen dat jijzelf jouw waarde bepaalt.

Communicatie

Op welke manier communiceer jij en wat is de daadkracht in je communicatie. Ben je altijd aan het wikken of wegen wat je moet communiceren. Of communiceer jij op de verkeerde momenten en is je timing verkeerd. Is jouw communicatie op dat moment juist van toegevoegde waarde. Spreken is zilver maar zwijgen is soms goud.

Ik leer jou tijdens een ontwikkeltraject te gaan vertrouwen op een innerlijke respons om het juiste te zeggen, op het juiste moment en de juiste toegevoegde waarde te creëren. Ik leer jou hoe je met de juiste communicatie je omgeving positief kan beïnvloeden. In je leiderschap leer ik jou hoe je met communicatie mensen kan betrekken, vertrouwen geven en zelfverantwoordelijk maakt.

Het doel van communicatie is dat jijzelf groeit en je omgeving daarin meeneemt. Vanuit je authentieke kracht ontwikkel je zelf een positieve groei mindset ipv een fixed mindset.

Iemand met een op groei gerichte mindset gelooft dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vaststaan, maar dat je je verder kunt ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met deze houding durft meer authentiek te zijn en ziet kwetsbaarheid als een kracht.

Handelen

Hoe handel jij, welke acties zet je om de juiste input te geven om je doelen te bereiken. Vanuit welke waarde handel jij? Sta je echt in je kracht en is het echt jouw keuze die je maakt. Bij het handelen en acties zetten komt alles samen. Voelen, denken, wat je wil bereiken en met well doel! Wat wil jij beïnvloeden en welk resultaat heb je voor ogen.

Bij handelen vanuit je authentieke kracht is alles in overeenstemming met je authentieke kern. Je handelt vanuit een rotsvast vertrouwen in jezelf.

Normen

Welke normen stel je aan jezelf? Wat accepteer jij van anderen? Welke grenzen bepaal je in je leven of je business? Leven en werken vanuit bepaalde normen is essentieel om innerlijke vrijheid, acceptatie, aanwezigheid, creativiteit, zelfrespect en onvoorwaardelijke liefde een jezelf te geven.

Vanuit je authentieke kracht leef je in balans, zowel input als output en stel je vanuit je natuur de juiste normen aan de ander en vooral ook aan jezelf te geven. Hier komen vooral gedrag en handelen weer naar boven.

Vaardigheden

Leven en werken vanuit aangeleerd gedrag geeft niet de juiste context weer van jezelf! Je kunt zoveel als je wilt coping strategieën toepassen waarmee je keer op keer door de mand zal vallen omdat ze niet echt zijn.

Bij het ontwikkelen van je authentieke kracht maak ik gebruik van Human Design om zelfkennis te vergaren en dat jij met de juiste bewuste vaardigheden echt jezelf kunt zijn. Hiermee ontdek je al je intrinsieke kwaliteiten, je talenten en hoe jij het beste kunt performen in je leven.

Beïnvloeden

Wat wil jij beïnvloeden in je leven, in je werk of je business. Hoe kom jij tot het juiste resultaat? Wil je nog je omgeving beïnvloeden vanuit controle en verwachtingen of wil je liever je omgeving betrekken, informeren en meer zelfverantwoordelijk maken om samen het gewenste resultaat te bereiken.

Met het ontwikkelen van je authentieke kracht gaan we samen kijken vanuit welke beïnvloeding jij je doelen kunt gaan bereiken. Vooral je innerlijk visie is hier van grote invloed.

Vanuit welke kernwaarden leef en handel jij en maak je keuzes

Het kennen van je kernwaarden geeft je zelfvertrouwen en vergroot je eigenwaarden en zelfrespect.
De 10 meest voorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Bij het ontwikkelen van je authentieke kracht of authentiek leiderschap gaan we aan de slag met jouw specifieke waarden die jij gaan hanteren in je leven of business.

Coachtraject

Het doel tijdens het coachtraject is dat je maximaal gebruik gaat maken van je potentieel. Potentieel is het bereik wat je hebt, je talenten, je kernkwaliteiten en je performance. Die gaan we ontwikkelen en hiermee kom jij in je authentieke kracht te staan. Dat is wie je echt bent en dat je jouw diepste zingeving (missie) en je kernwaarden leidend laat zijn in je gedrag, in alles wat je doet, de keuzes die je maakt, hoe je communiceert, hoe je handelt, wat je beïnvloedt en wat je creëert. 

Ik bied jou dit persoonlijk groei en ontwikkeltraject van 6 maanden, om je te verbinden met je authentieke kracht en je potentieel. Hierin staan onderstaande ontwikkelpunten centraal.

  • Je authentieke kern
  • Je zelfbewustzijn
  • Je krachtige intuïtie om de juiste richting en visie te creëren
  • Je mentale energie om de juiste keuzes te maken en acties te zetten om je verder te ontwikkelen en doelen te bereiken
  • Jouw ontwikkelbaar potentieel
  • Je Intrinsieke authentieke kwaliteiten, talenten en persoonlijke eigenschappen
  • Je unieke en authentieke manier van leidinggeven, zowel intern als extern
  • Je emotionele bewustzijn, emotionele intelligentie en je kunt daarmee het onderscheid maken tussen negatieve, positieve emoties. Je wordt hiermee ook bewust van de emoties van anderen

Kennismakingsgesprek  

Mijn missie als coach is dat jij je potentieel gaat ontwikkelen en vanuit je authentieke kracht je levens of business doelen gaat bereiken. Ik leg de lat vrij hoog om een doorbraak te bereiken en jou te laten zien en voelen dat je van unieke waarde bent.

Ik heb een prachtige weg gevonden om jouw authentieke kracht te ontwikkelen. Mensen die vanuit hun authentieke kracht leven zijn aantoonbaar succesvoller in het bereiken van hun levens of businessdoelen.

Ik nodig je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, om samen te kijken of mijn stijl van coaching iets voor jou is. We spreken af op mijn kantoor in Berg en Terblijt of we kunnen ook even samen gaan wandelen in de prachtige natuur rondom Valkenburg. Ik hoor graag van je, groet Marko

Client Reviews

Ik vroeg een aantal cliënten een review te schrijven, Over hun ervaringen en hoe ze persoonlijk gegroeid zijn. 

Met de analyse kaart Marko telkens een of enkele thema’s aan om samen over in gesprek te gaan. Ik vind het bijzonder dat Marko je snel opmerkt of je dicht bij jezelf blijft of niet. Zijn intuïtieve werkwijze moet wel bij je passen. Ik heb ervaren dat als je eenmaal voelt dat je in een aantal dingen groeit, Marko je weer uitdaagt om je grenzen te verleggen en nieuwe doelen te stellen, zodat je in de voorwaartse beweging blijft en blijft groeien. De combinatie van Marko’s sterkte intuïtie, creativiteit en oog voor commerciële kansen zorgt ervoor dat ik Marko absoluut kan aanraden.
Review Claire Klant Life Coach Marko de Jong
Claire
Business change manager
Samen zijn we stapje voor stapje door de analyse heengelopen, en werd steeds duidelijker dat ik de twijfel/negatieve projectievelden helemaal zelf in de hand heb. Dit moet je wel even gaan beseffen om het echt aan te kunnen pakken. En daar is Marko een kei in. Marko heeft mij, door me continu een spiegel voor te houden, dan ook echt laten inzien dat als je het uiteindelijk zelf in de hand hebt, je in principe niets in de weg staat om te kiezen voor vooruitgang en positiviteit!
client will brand
Mike
Projectmanager
Schuiven naar boven