The intuitive mind

The intuitive Mind – De intuïtie

Decennia zijn wetenschappers bezig met dit deel van de mind om daar een verklaring voor te zoeken. Het is iets wat nu nog niet te verklaren of te beredeneren. Einstein, een groot wetenschapper, een natuurkundige met een “great mind” gebruikte zijn imagination en inzichten om tot nieuwe ontdekkingen te komen.

Onderstaan stukje is overgenomen van de website Scientific American

Nobel prijswinnend, natuurkundige Albert Einstein is een van ’s werelds beroemdste wetenschappers, een man wiens denken een revolutie teweeg heeft gebracht in de natuurkunde en wiens invloed tot op de dag van vandaag veel verder reikt dan zijn vakgebied. En toch is hij ook een van de belangrijkste voorstanders van die minder precieze, meer onuitsprekelijke en onbeschrijfelijke delen van de menselijke geest en ervaring, intuïtie en verbeelding – en een uitgesproken criticus van het soort samenleving dat vergeet hoe belangrijk deze minder-dan- rationele aspecten van het bestaan kunnen zijn.

“Als ik mezelf en mijn manier van denken onderzoek, kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie meer voor mij heeft betekend dan mijn talent om positieve kennis op te nemen”, merkte hij eens op. Een aantal jaren later betoogde hij: ‘We moeten er zeker voor zorgen dat het intellect niet onze god wordt; het heeft natuurlijk krachtige spieren, maar geen persoonlijkheid. Het kan niet leiden, het kan alleen dienen; en het is niet kieskeurig bij het kiezen van een leider.”

Einstein schreef de quote:

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant”

Einstein wist perfect gebruik te maken van zijn eigen intuitive mind om de wetenschap te dienen.

Train je intuitie Marko de Jong Coaching

Huidige tendensen in de maatschappij

In de huidige maatschappij maakt men nog steeds veel gebruik van de rationele mind terwijl de intuitive mind de voeding is van creativiteit, inzichten, toekomst, visie, strategie en oplossingen. Het is echt krachtig hoe jouw intuitive mind werkt. Gelukkig zie je dat steeds meer mensen beseffen dat keuzes maken vanuit de ratio vaak niet tot de juiste doelen leidt. Een rationele mind is namelijk vaak beïnvloed door emoties, scenario’s en beperkende overtuigingen.

Einstein was altijd bezig met energie, neem nu de relativiteitstheorie en de beroemde formule E = mc². Daarin is E energie, m = massa en c lichtsnelheid.

Energie moet blijven stromen

Energie moet altijd blijven stromen om verder te blijven groeien, ontwikkelen en te evolueren. Als wetenschappers hun eigen vrije mind energie kunnen ontwikkelen zouden hun uitvindingen wellicht nog sneller kunnen ontwijkkelen.

Bewustwording en de intuitive mind 

Het hele leven, jijzelf, de business, alles bestaat uit bewustwording om vrije energie te genereren die kan stromen. Als de energie stagneert is er een blokkade en zodra je hiervan bewust wordt kan de energie weer gaan stromen.

Ik heb mij, als coach, gefocust om de intuitive mind te ontwikkelen en daarmee mensen en organisaties te helpen om de vrije energie te gaan gebruiken om te groeien en verder te ontwikkelen.

Ik coach mensen om the intuitive mind te ontwikkelen, om deze te leren gebruiken zodat de vrije energie kan stromen. Het maakt weer verbinding, meer eenheid, maakt transparant, geeft oprechtheid en creativiteit om keuzes te maken die je niet beredeneert maar volgt.

Dienstverlening en the intuitive mind

 • In persoonlijke trainingen
 • In de coachtrajecten die ik geef
 • Reduceren van emoties binnen organisaties
 • Bevorderen van creatieve processen
 • Van persoonlijke emotie en ratio naar intuïtie
 • Ontwikkelen van inzichten, visie en strategie

Iedereen heeft een intuitive mind 

The intuitive mind, iedereen heeft hem en is belangrijk voor je leven! Hij bepaalt hoe jij de beste keuzes maakt en een toekomst kiest die overeenstemt met jouw eigenschappen en persoonlijkheid. In de dagelijkse praktijk gebruik je hem om zonder emoties, met vertrouwen, transparant en in het moment van nu en om keuzes te maken zonder scenario.

Je maakt dan keuzes vanuit een innerlijke spiegel, een inzicht, een visie, die tot doel heeft om bij te dragen aan een keuze die op dat moment het beste voor jou persoonlijk is of voor de ander(en) waar je mee spreekt. Je communiceert dan vanuit de leegte in jezelf, vanuit je DNA en innerlijke wijsheid!

Je preekt als het ware jezelf toe en vertrouwt op jouw inzichten. Dit geeft daadkracht en wijsheid aan iedere situatie die je tegenkomt.

Leer daarom consistent jouw intuitive mind te gaan gebruiken. Trainen, oefenen, door blokkades heen gaan is een onderdeel van dit innerlijk proces.

Mensen die hun intuitive mind gebruiken krijgen veel meer balans op allerlei fronten

 • Met een intuitive mind maak je veel betere en bewuste keuzes die bijvoorbeeld een positief effect hebben op gezondheid en welzijn.
 • De emoties van andere mensen en jezelf ga je overstijgen, vanuit helikopterview geef je adviezen aan de ander om door de blokkade te gaan.
 • Negatieve emoties zoals, angsten, conditioneringen en beperkende overtuigingen worden steeds minder worden omgezet in vrije energie, potentieel en daadkracht.
 • Met een intuitive mind leef je in het nu en het verleden laat je vanzelf los en zie je als positieve groeiprocessen. Je laat het verleden je toekomst niet meer bepalen, je gaat nieuwe keuzes maken en doelen bepalen die overeenstemmen met wat je werkelijk wilt bereiken.
 • Stress en overbelasting worden uitgebannen uit je denkprocessen, je maakt nieuwe keuzes die jouw (innerlijke) balans bepalen.
 • Creativiteit en passie worden een stimulans in je leven. Je krijgt vanzelf visie over de doelen die je wilt gaan bereiken en waar je voor wil gaan.
 • Je intuitive mind is een absolute leiderschapstool. Je overstijgt de emoties, processen en de mensen binnen een organisatie om vanuit vernieuwende perspectieven het beste uit jezelf en je organisatie te halen.

Meer progressie en voldoening met een intuitive mind

Je kunt met een intuitive mind veel meer voldoening en progressie in je leven behalen. Je kunt met een intuitive mind je organisatie laten groeien door je creativiteit te ontwikkelen. Je kunt andere mensen gaan helpen met inzichten en om hun doelen te bereiken. The intuitive mind is zonder emotie en toch met gevoel van totale verbondenheid in jezelf. Daarom spreekt Einstein van een gift omdat dit cadeau aan iedereen gegeven is. Trainen en activatie van je intuitive mind is dus het grootste cadeau wat je aan jezelf kan geven.

The intuitive mind is vrij en niet verbonden aan iets, het is leeg en mentaal, het wordt alleen gevuld met informatie op dat ene moment wanneer jij je op iets afstemt. De intuitive mind werkt dus vanuit leegte in jezelf!

Mijn ervaringen met the intuitive mind

Ik gebruik de hele dag door mijn intuitive mind, mijn intuitie

Tijdens gesprekken of coachsessies met mensen stem ik me af op een deel van mij wat voor het denken ligt. Laten we zeggen dat het emotieloos denken is. Het is mentaal en niet gekoppeld aan een uitkomst. Het is zoals het is wat binnenkomt in je mind.

Als ik met een CEO in gesprek ben zie ik belangrijke organisatieontwikkelingen en schets daar een beeld van. Of als ik met iemand die met emotionele problemen loopt in gesptrek ben zie ik beelden van het verleden om het allemaal te verwerken en ook de toekomst waar ze naar toe kunnen of wat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit gaat vaak razendsnel en mensen kunnen dat ook vaak op dat moment niet bevatten omdat hun eigen ratio dan blokkeert. Ze denken dan namelijk in processen en mogelijke scenario’s

Ik heb al zoveel mensen gehad die zeiden hoe wist jij dat of hoe kun jij dat weten. Ik heb jou daar helemaal niets over verteld en nu is dat uitgekomen of een belangrijk punt in mijn leven geworden om nieuwe of andere keuzes te gaan maken. Of een CEO zegt dat punt waar jij op hamerde is nu een belangrijk punt geworden om mijn organisatie verder te ontwikkelen omdat het anders allemaal blokkeert.

De intuitive mind zoekt altijd een hoger plan

De intuitive mind reikt inzichten aan die een hoger doel dienen! Het doel is dat jij gaat leven vanuit eenheid en niet meer vanuit dualiteit. Een hoger doel is altijd gekoppeld aan een verbeterproces om terug te gaan naar eenheid en lost blokkades op! De inzichten die je krijgt zijn altijd gericht op de opwaartse beweging. Of het nu gaat over inzichten die met het verleden te maken hebben of een toekomstvisie. Alles heeft te maken met positieve groei, het bevat loslaten en ruimte maken of een bepaald doel wat belangrijk is.

Ik ben als coach 20 jaar geleden begonnen met de zoektocht naar the intuitive mind, de intuïtie en kan echt zeggen dat het een prachtige zoektocht is geweest. Nu nog iedere dag ben ik bezig met het ontwikkelen van mijn intuïtieve mind. Diverse religieuze stromingen heb ik onderzocht en heb diverse trainingen en inwijdingen gedaan om te leren afstemmen op dit deel van je mind. Het is iets wat niet te beredeneren is want je intuitive mind is zoals het is, mentaal en vast omstaand.

Misschien dat dit schrijven (nog) niet voor jou te bevatten maar in de hedendaagse maatschappij krijgen mensen steeds meer interesse in dit deel van de unieke persoonlijkheid en iedereen heeft een intuitive mind. Voor mij is er geen bewijslast meer nodig, the intuitive mind bestaat ik maak er al jarenlang gebruik van.

The intuitive mind komt voor de ratio, de denkprocessen

Het is een moment van stilte in jezelf, zonder aan iets gekoppeld te zijn, zonder een scenario, zonder te denken en zonder emotie, Het is mentaal en vast zoals jij het ervaart. Het vindt plaats vooraf aan een denkproces, de ratio. Het is een moment waarin jij helemaal los bent van alles, je bent dan helemaal vrij van beperkende gedachten en overtuigingen. Er is op dat moment geen overtuiging!

Je hele lichaam doet mee tijdens het afstemmen op iets voor jezelf of voor de ander. Wat je voelt in je lichaam kan misschien een blokkade zijn voor de ander of een situatie. Stel ik krijg spontaan pijn in mijn benen en sta vast kan beteken dat de ander vast staat en in beweging moet gaan komen. Daar kan je dan weer op doorvragen in je intuitive mind en je krijgt dan weer nieuwe inzichten binnen over waarom die persoon vast staat. Het kan dan bijvoorbeeld nodig zijn dat er een release ven een emotie moet gaan plaatsvinden waar vaak verdriet of boosheid op zit.

Op dat ene moment van totale stilte in jezelf krijg je informatie binnen in je mind. Dat kunnen beelden zijn of een vaste mentale gedachte. Het is dan wat het is en niet wat het zou kunnen zijn. Als je even als voorbeeld neemt een zon en je maakt daar een gedachte van, een plaatje, een afbeelding. Hoe stel jij je die dan voor? Hoe ziet die zon er dan voor jou uit? Zoals jij dat plaatje schetst werk ook jouw intuitive mind, je intuïtie. Hopelijk begrijp je het tot zover?

Dat ene moment van totale stilte in jezelf is van jou en niemand anders. Niemand doet mee en jij voelt er ervaart alles in dat ene moment van stilte in jezelf. Het maakt helemaal niet uit wie je tegenover je hebt of waar je bent. In dat ene moment krijg jij een inzicht binnen wat belangrijk is voor jezelf of voor de ander waar je mee bezig bent. Dat kan een leven of organisatie in positieve zin veranderen. Het kan iets oplossen of een grote stap voorwaarts geven. Het kan een inzicht geven waarmee mensen verder kunnen.

Binnen the intuitive mind, jouw pure intuitie is er geen strijd met een gedachte, een denkwijze, een beperking, een emotie, een overtuiging, alles is in balans. Alles ontstaat dus in dat ene moment van stilte en het is transparant, helder en duidelijk.

Dus door dat moment van stilte te gaan trainen om je los te maken van alles wat jou beperkt, emoties en bepaalde denkwijzen maak je contact met de intuitive mind. The intuitive mind heeft dus nooit een negatieve gedachte, als dat wel zo is dan is er een denkwijze, je ratio in het spel. Dan is er manipulatie van de mind en zijn er emoties die gaan meespelen.

Ok je hebt een belangrijke beslissing te nemen en je stemt je dan af op deze beslissing. De randvoorwaarden zijn helemaal goed en alles lijkt erop dat dit een goed besluit gaat worden. Je stemt je af en je krijgt een kruis te zien door het concept of idee, dan moet je het echt niet gaan doen. Het kan dan te maken hebben met timing, of er kan binnenkort een veel betere optie voorbijkomen. Het werkt echt zo.

Het bijzondere van je intuitive mind is dat je kunt doorvragen als je inzichten binnenkrijgt. Stel je krijgt een plaatje of foto binnen van een situatie en je kunt het niet direct verklaren neem je datzelfde plaatje weer in gedachte en vraag je gewoon aan jezelf wat voor betekenis dit plaatje heeft. Dat gaat dan dieper en dieper door totdat het helder is geworden. Vaak kunnen mensen het niet plaatsen van welk beeld je schetst en door dat te gaan doorvragen krijg je vanzelf antwoorden die het op een andere manier weergeven.

The intuitive mind geeft nooit zekerheid, alleen de ratio zoekt zekerheid en control. Op je intuitive mind, je intuïtie, moet je leren vertrouwen.

Een stukje resume over wat tot nu toe over the intuitive mind hebben geschreven

 • The intuitive mind, je intuitie is een normale menselijke eigenschap
 • The intuitive mind kun je trainen en ontwikkelen
 • Het dient altijd hoger doel, is oplossingsgericht en gaat voor de beste opties
 • The intuitive mind is transparant en mentaal
 • Met the intuitive mind maak je bewuste keuzes
 • Met een ontwikkeld intuitive mind kom je sneller tot levensdoelen
 • The intuitive mind leert je af te stemmen op situaties, op mensen of de toekomst en zoekt de best mogelijke oplossing
 • The intuitive mind is niet tastbaar, niet te beredeneren, niet te bewijzen, je kunt er alleen op leren vertrouwen

De weg naar bewustwording van the intuitive mind

Trainen om in de leegte van jezelf te blijven

Trainen van je mind om in de leegte voor je denken te blijven is voor vele mensen vaak een hele opdracht om objectief te blijven en niet te gaan invullen. Het gaat meestal niet om de oplossing maar om vrije energie te gaan genereren en de actie te gaan zetten.

Hoe kom je in de leegte zou je zeggen. Het is dat punt waarin je alles loslaat en alleen verbonden bent met jezelf! Een praktische oefening is om de aandacht van je denken naar beneden te brengen tot onder je voeten. Je denken blijft daar terwijl je dan gevoel en intuïtie activeert. Dit brengt een creatief proces op gang, de vrije energie die dan stroomt. Alles wat je dan voelt, ervaart of ziet is dan jouw experience van je intuitive mind. Veel mensen komen dan vaak in een emotie omdat ze hun hele leven iets in hunzelf verstopt hebben wat er dan uitkomt. Dat is ook vaak het moment waardoor er een doorbraak komt. Daar moet je voor jezelf doorheen!

Constant blijven focussen op dat ene punt maakt dat je los bent van alles en de wereld om je heen laat zijn voor wat die is. Je kunt dan leren spreken vanuit je intuitive mind door te gaan vertrouwen op jouw experience. Je mag dit nooit ongevraagd bij anderen doen omdat misschien de timing niet goed is en het een te grote shock teweeg kan brengen. Je moet er door de ander altijd voor gevraagd worden. Om je dan af te stemmen op de ander.

Emotionele en mentale groei

Je hebt negatieve emoties die jezelf blokkeren, ik noem negatief omdat het geen zuivere emoties zijn maar aangeleerde overtuigingen vanuit opvoeding of levenservaringen. Neem bijvoorbeeld, bepaalde angsten, jezelf niet goed genoeg vinden, altijd bevestigingen nodig hebben, bindingsangst, leven met verwachtingen, bevestigingen nodig hebben van de society, te perfect zijn, te eigenwijs zijn. Het kan een hele lijst zijn met negatieve emoties die de energiestroom van groei en positieve ontwikkelingen blokkeren. Er zijn natuurlijk ook prachtige emoties die moet je absoluut behouden, liefde, waarschuwende angsten voor gevaar, verdriet van een verlies,

Door bewust te worden van je emoties de negatieve en de positieve kun je emotioneel intelligent worden. Want achter iedere emotie zit jouw wijsheid en vooral vrije energie die weer kan gaan stromen. Hiermee maak je steeds meer je mind open en word je intuïtie steeds sterker.

Mentaal groeien maakt dat je steeds transparanter wordt naar jezelf en ook naar de ander. Trainen van je mentale energie maakt dat je waarnemingen van je intuitive mind steeds sterker worden. Let wel je intuitive mind moet je niet vergelijken met je gevoel. Je gevoel kan vertroebeld zijn door emoties. Mentaal is duidelijk! Enkele voorbeelden tegenstellingen tussen gevoel en mentaal zijn.

Onmachtig – Macht
Zacht – Hard
Onstabiel – Stabiel
Onevenwichtig – Evenwichtig
Onstandvastig – Standvastig
Geen richting – Leidend
Onbeheerst – Heersend
Ongeorganiseerd – Organiserend
Stuurloos – Sturend
Ongevormd – Vormend
Onsamenhangend – Structurerend
Doelloos – Richting gevend
Verblind – Overziend
Verwarmend – Verkoelend
Versmeltend – Kristalliserend
Onlogisch – Logisch
Onrecht – Recht

Met mentale energie is het wat het is voor wat je waarneemt, je intuitive mind vraag om duidelijkheid, het weten.

Human Design Life Coaching Potentieel analyse Human design Life en bussiness coach Marko de Jong

Zelfkennis is essentieel om je intuitive mind te ontwikkelen

Je unieke persoonlijkheid is opgebouwd uit allerlei persoonlijke eigenschappen, energie en autoriteit. Door deze transparant te krijgen maak je een krachtige verbinding met je intuitive mind. Hiermee stopt je persoonlijke zoektocht naar delen van jezelf. 

Ik werk met Human Design, een prachtige ontwikkeltool om te leren bewust te worden van je unieke persoonlijkheid. 

Het systeem van Human Design (‘ontdekt’ en gemanifesteerd door Ra Uru Hu in 1987) is een gedifferentieerd wetenschappelijk systeem om inzicht te krijgen in onze levensenergie en bewust te worden van ons (niet) zelf.

In de Human Design analyse staat o.a.

 • Je sterke (onbewuste) kanten en je (onbewuste) beperkingen.
 • Type en persoonlijkheid, hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar en wat zijn belangrijke voorwaarden in jouw leven om de koers te bepalen.
 • De voor jou beste beslisstrategie; we nemen per dag vele besluiten die ons door de dag leiden. Dit gaat met name over hoe jij voor jezelf de beste besluiten neemt. Niet vanuit emotie, maar gekoppeld aan je authentieke persoonlijkheid. Hoe inspireer jij jezelf en je omgeving.
 • Jouw persoonlijke eigenschappen en talenten gekoppeld aan je authenticiteit. Deze sturen jouw potentieel aan, dit is het geheel van wie jij bent. Want jij bent immers “Totaal”
 • Hoe kun je het beste jouw levensenergie gebruiken. Ieder mens heeft een uniek energiesysteem waarin duidelijk wordt hoe jouw specifieke levensenergie werkt. Je kunt jezelf voorbijlopen door niet te luisteren naar je lichaam, of in je kracht blijven door wel te luisteren naar je eigen energiesysteem.
 • Er staan unieke sleutels in over je persoonlijkheid, specifieke kenmerken over jou als persoon. Zaken die voor jou belangrijk en van toegevoegde waarde zijn om werkelijk jezelf te kunnen zijn.

Je kunt ook gratis een chart laten maken in de USA zie deze link, dan kan je zien welk type je bent

Het doel van the intuitive mind

Het leven, mensen, organisaties, eigenlijk heel de wereld vraag om evolutie naar een hoger plan. Om met elkaar te connecten en de wereld een mooie plek te laten zijn waar mensen, dieren en de natuur elkaar respecteren. Ik respecteer ieder mens die vooruit wil komen en die zijn purpose wil dienen. Ik maak gebruik van mijn intuitive mind om mensen en organisaties te helpen met hun transformatie om dienstbaar aan zichzelf te zijn en de wereld om zich heen.

Dienstverlening en the intuitive mind

 • In persoonlijke trainingen
 • In de coachtrajecten die ik geef
 • Reduceren van emoties binnen organisaties
 • Bevorderen van creatieve processen
 • Van persoonlijke emotie en ratio naar intuïtie
 • Ontwikkelen van inzichten, visie en strategie

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Groet Marko

Schuiven naar boven