Het EQ is een ontwikkelkans voor een organisatie

emotionele intelligentie Marko de Jong Coaching Limburg

Het EQ geeft een betere performance Business Coach Marko de JongHet EQ, emotionele intelligentie, is een ontwikkelkans voor een organisatie.

Emoties blokkeren de weg van groei! Emotionele intelligentie maakt de weg vrij voor groei! Veel bedrijven zitten in een transitie en veranderingsprocessen en blijven vaak steken op een bepaalde vooruitgang! Oude gedachten moeten dan plaatsmaken voor nieuwe en mensen gebruiken dan nog het verleden in het heden. Ik ben van mening dat je mensen echt helpt met vooruitgang door ze emotioneel intelligent te maken. Wanneer ze blijven hangen aan oude waarden blokkeert dat ook het groeipotentieel van een organisatie.

Het EQ en scenario denken

Emoties, scenario denken en beperkende gedachten vergen veel menselijke energie, in diezelfde tijd kunnen mensen ook hun energie besteden aan positieve groei. Mensen die emotioneel intelligent zijn maken veel meer gebruik van hun talenten om in de voorwaartse beweging te blijven. Ze worden positieve ambassadeurs positieve groei aan hun omgeving.

Emoties op de werkvloer

Emoties op de werkvloer wie kent ze niet? Faalangst, wantrouwen, stress, manipuleren, autoritair zijn, ego gedrag, boosheid, vasthouden aan het verleden, ik ben niet goed genoeg niet goed in mijn vel zitten, dat kan ik niet, dat is lastig, overmatige controle, overdreven perfectie, mezelf niet waarderen, noem ze maar op. Mensen gebruiken hiermee onnodige oude energie die geen voedingsbodem meer heeft in het Nu. Ze gebruiken hiermee maar een bepaald gedeelte van hun eigen potentieel! Ze vinden het moeilijk om te veranderen en mee te werken aan de gewenste transitie.

Benutten van potentieel

Stel dat een mens de mogelijkheid heeft om 90% van zijn potentieel te kunnen benutten, dan zou hij echt gelukkig zijn! Om met passie en drive zijn werk te doen en er een balans is in zowel hun privé als zakelijke leven. Veel mensen zitten nog maar op 50% van hun potentieel omdat ze vasthouden aan hun beperkende gedachten en emoties.

Wat een verlies van energie is dat dan! Dit is een prachtige kans voor een organisatie om het totale potentieel te laten groeien. Er zijn dan ook een aantal positieve bijzaken, minder ziekteverzuim en minder mensen met een burn-out. Mensen die emotioneel intelligent zijn leven en werken meer vanuit balans.

Laat mensen zien en voelen wat emoties zijn en kunnen doen

Mensen kun je emotioneel intelligent maken met inzichten en verantwoordelijk maken voor hun eigen emoties. Met deze inzichten kunnen ze dat gaan omzetten in blijdschap en een positieve drive. Ze gaan meer samenwerken voor een beter resultaat en leveren hiermee een positieve bijdrage aan het groeipotentieel van de organisatie.

Volgens Wikipedia zie link https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotionele_intelligentie

Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressiezelfkennis en empathisch vermogen en die hierdoor maatschappelijk succes kunnen bewerkstelligen. Men kan echter de discussie aangaan wat precies verstaan wordt onder ‘maatschappelijk succes’ en wie dit bepaa

De vijf belangrijkste EQ-eigenschappen zijn:

  1. Zelfkennis. Mensen met een hoog EQ hebben het vermogen om de eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen inschatten en daar conclusies uit te trekken.
  2. Optimisme. Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.
  3. Kunnen afzien. Mensen met een hoog EQ kunnen het opbrengen om te werken aan iets wat ze op lange termijn willen.
  4. Empathie. Mensen met een hoog EQ kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
  5. Sociale vaardigheden. Mensen met een hoog EQ kunnen goed met zowel bekenden als vreemden omgaan.

In de 20 jaar dat ik als coach bezig ben heb ik vanuit mijn prachtige coachervaringen geleerd dat veel mensen geblokkeerd zijn door het verleden en daarmee de weg afsluiten voor werkgeluk en werkvoldoening te krijgen. Zo zie je dat ook direct terug in hun privéleven!

Aanpak

Ik heb een aanpak ontwikkeld, tools en oefeningen om mensen bewust te maken van hun emoties en ze te kunnen laten zien en voelen hoe het is om werkelijk verbonden te zijn met hun daadkracht en gevoel.

Het EQ is een belangrijke leidraad tijdens de coachtrajecten Life coaching, potentieel en leiderschap 

Je zou bijvoorbeeld een aantal workshops kunnen geven waarin je met een groepsverband open kan praten over emoties en dat deze de vooruitgang blokkeren. Het werkt! Mensen kunnen een enorme stap voorwaarts maken als ze hun eigen beperkende gedachten kunnen loslaten. Ze laten zo het verleden los en kiezen voor persoonlijke groei in zowel hun privéleven als hun carrière.

Mocht je behoefte hebben aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek over dit thema, neem dan contact op. Groet Marko

Het EQ is een ontwikkelkans voor een organisatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven