Het nieuwe leiderschap

Ben jij de nieuwe influencer in je leiderschap? 

Met business coaching gaan werken aan jouw vernieuwende leiderschap. Het doel is dat jij mensen gaan coachen en ze er bewust van gaat maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun succes! 

In de wereld van werken en leven is een transitie gaande en dat is dat mensen steeds meer bewust worden van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik bereiken in mijn leven. Jij als leider kan daar op gaan inspelen om mensen betrokken te houden bij de organisatie. Jij kan het verschil zijn waardoor mensen blijven of gaan. Jij kan met jouw leiderschap en stijl van leidinggeven mensen bewust maken dat jouw organisatie interessant genoeg is om te blijven. 

Maak medewerkers bewust van hun eigen succes! 

Hoe is het zelfscheppende vermogen van de mensen binnen je organisatie. Zitten ze goed in hun vel? Hou je ook rekening met de transitie van deze tijd? Er is een grote verandering gaande! Mensen worden namelijk steeds bewuster! Dat is natuurlijk een goed teken maar het kan natuurlijk ook zijn keerzijde hebben. Hoe kan je daar met jouw leiderschap op inspelen!

Verschuiven van focus in jouw leiderschap! 

Van rendementsgedachte naar succesgedachte! Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er onnoemelijk veel potentieel in een organisatie zit. Er zit vooral onbewust potentieel bij medewerkers. Zodra je mensen succesvol gaat maken worden ze bewust van hun eigen potentieel ontstaat er een supergroei en krijgen mensen direct het gevoel waardevol te zijn in hun werk. Ze zijn dan geen rendementsbewakers meer maar medewerkers die gaan voor hun eigen succes! 

Dat hele proces kan jij faciliteren met jouw leiderschap

Dat is het nieuwe leiderschap, het faciliteren van succes bij je medewerkers! Het gaat er iet alleen om dat mensen succesvol op hun werk worden maar ook succesvol in hun privéleven zijn. Dat is niet meer een cliché gedachte maar de werkelijke realiteit met waar we naar toe gaan in de toekomst. Werken en privéleven wordt één. Geen voldoening op werkvlak dan is er geen voldoening in privéleven en visa versa. 

Jouw leiderschap potentieel 

Ook jij hebt een unieke persoonlijkheid waarin misschien uit studies en aangeleerd gedrag een bepaalde code onstaat om op een bepaalde manier leiding te geven. Maar je kunt veel dieper komen door te bouwen aan zelfkennis en hiermee een fundament te leggen om jouw coachend en vernieuwend leiderschap te ontwikkelen. 

Vanuit je identiteit en persoonlijke eigenschappen ontstaat en dan authentiek leiderschap, maatwerk, zoals het voor jou het beste is om leiding te gaan geven. Het voelt dan heel natuurlijk aan en je gaat de hele organisatie dan zien als één potentiele uitdaging. 

Ik heb als coach een potentieel coachtraject ontwikkeld waarin we veel werken aan zelfkennis en ontwikkelen van jouw potentieel. Er is na een uitgebreide kennismakingssessie te inventariseren hoe we dit traject nog meer kunnen aanpassen zodat het meer specifiek gericht wordt op jouw doelen en wensen. 

The key to successful leadership is influence, not authority

Het vernieuwend leiderschap Marko de Jong Coaching

Vernieuwend leiderschap en jouw ontwikkeling 

Tijdens een leiderschapstraject sta jij centraal als leider. Samen ontdekken én ontwikkelen we jouw potentieel. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

 • Leer je eigen stijl van leidinggeven kennen en optimaliseren
 • Wordt een positieve influencer! 
 • Krijg inzicht in jezelf en je effect op anderen in coaching gesprekken
 • Ontdek de mogelijkheden en grenzen in het coachen van jouw team
 • Leer om de verantwoordelijkheid te laten waar én bij wie die hoort
 • Laat medewerkers meer initiatief tonen en zie ontwikkeling in je team
 • Leer optimaal gebruik te maken van je unieke potentieel
 • Erkenning van je persoonlijkheid
 • Passie, voldoening en voortgang in je werk en privéleven
 • In je kracht leren staan en aansturen van je persoonlijkheid en leiderschap
 • Ontwikkelen van je intuitive mind 
 • Oplossen van issues, loslaten van het verleden
 • Inzichten in al je emoties, emotioneel intelligent worden
 • Persoonlijke en/of zakelijke doelen realiseren
 • Het creëren van een gezonde groei mindset
 • In deze setting zit een uitgebreide persoonlijke analyse

Prijzen en mogelijkheden

Na een uitgebreide kennismaking maar ik voor jou een maatwerk prijsopgave voor het ontwikkelen van je leiderschap. 

 

Potentieel ontwikkel coachtraject Marko de Jong Coaching

Het coachtraject potentieel is een ontdekkingstocht voor jouw leiderschap 

Met dit coachtraject richten we ons op jouw doelen en wensen voor jouw leiderschap 

Het potentieel ontwikkeltraject is een compleet coachtraject waarin we samen een aantal stappen gaan zetten om jouw potentieel te activeren. Om jou te laten zien dat jij zelf de koers bepaalt om succesvol te worden en dat je door de juiste keuzes alles kunt creëren met wat je maar wilt bereiken. 

Het coachtraject duurt ca 6 maanden en hierin zetten we samen 7 concrete stappen. 

 1. Fundament bepalen, op papier zie jij hoe je in elkaar zit
 2. Loslaten van beperkende overtuigingen 
 3. Jouw doelen bepalen, waar sta je nu en waar wil je naar toe
 4. Voelen, denken en emoties in balans brengen
 5. Acties uitzetten, huiswerk en ervaringen delen
 6. Acties uitvoeren, doelen realiseren, wat lukt wel en wat niet 
 7. Het innerlijk proces blijven verankeren

Via onderstaande link krijg je een totaaloverzicht van het coachtraject potentieel en hoe het plan van aanpak is. 

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap past het beste in de huidige tijd. Bron Wikipedia

Transformationeel leiderschap gaat ervan uit dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke motivatie. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden.

Bij een coachtraject leiderschap onderscheiden we 2 zaken.

 • Intern leiderschap
 • Extern leiderschap

Intern 

Bij intern leiderschap gaan we samen aan de slag met persoonlijke zaken. Hoe is jouw interne beleving, waar liggen nog blokkades die jou ervan weerhouden om volledig jezelf te kunnen zijn? Ook conditioneringen, verleden, beperkende overtuigingen en onbewuste zaken komen hier aan bod.

Extern 

Bij extern leiderschap gaan we ook samen aan de slag, maar nu vervul jij je leiderschap rol. Hoe stimuleer jij mensen om het beste uit zichzelf te halen? Wat is jouw performance? Hoe informeer jij mensen over hun persoonlijke slagkracht, zodat ze betrokken zijn bij het gekozen doel? Hieruit ontstaat betrokkenheid en gedrevenheid om samen te werken aan de gekozen weg. Teamverband wordt hechter, en als leider word je een influencer.

Ik maak graag kennis met jou

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen waar jij behoefte aan hebt om je leiderschap te ontwikkelen of je organisatie verder te laten groeien en een prachtige toekomstgerichte strategie en visie te ontwikkelen. Ik kom graag naar U toe of je bent van harte welkom bij mij Berg en Terblijt. Online via ZOOM kan natuurlijk ook.

Schuiven naar boven