Met dit coaching traject leer je te leven en te groeien vanuit jouw bewustzijn. Meer balans, meer eenheid en manifestatie van jezelf in het leven.

Leven vanuit bewustzijn coaching trajectAls bewustzijnscoach help je graag een grote sprong voorwaarts te maken in je leven? Wil je echte daadkracht om jouw doelen te gaan realiseren? Wil je echt alles kunnen gaan loslaten van jouw beperkende overtuigingen tot en met het verleden waar je eigenlijk niets meer te zoeken hebt. Misschien is dan het coaching traject leven vanuit bewustzijn iets voor jou?

Jouw bewustzijn wil zich manifesteren, hiermee kan jij creëren wat je maar wilt! Financiële rijkdom, innerlijke rijkdom, een mooie business, een fijn persoonlijk leven, innerlijk geluk, fijne relaties, een top baan, goede gezondheid, liefde, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, connectie, verbondenheid, leiderschap, alles wat jij eigenlijk maar fijn vindt om te creëren. Jouw bewustzijn vraagt om zelfkennis en hoe jij dat kan gaan gebruiken. Als coach ontwikkelde ik een uniek plan om tot de kern van je bewustzijn te komen.

Het is een compleet coaching traject, duur 6 maanden waarin we alle lagen van jouw bewustzijn nagaan. Je leert met mentale, emotionele en spirituele energie te werken en dit te integreren in je fysieke lichaam.

Jouw bewustzijn

We gaan als eerste aan de slag met hou jouw bewustzijn in elkaar zit. Als bewustzijnscoach heb ik nu 20 jaar ervaringen met het fenomeen bewustzijn. Het is een niet tastbare materie maar aan de andere kant wel een concrete materie. Concreet is mentaal, krachtige keuzes maken, voelen is niet tastbaar, je intuïtie volgen.

Als bewustzijnscoach werk ik graag met jou samen om jouw bewustzijn te ontwikkelen, het op één lijn brengen te brengen van denken, voelen en handelen. Iedereen heeft een fantastisch mooi bewustzijn maar weet hier misschien niet optimaal van gebruik te maken. Dat is jammer toch? Jouw bewustzijn is van jou en je hoeft daar niet naar op zoek te gaan, je hoeft het alleen maar te gaan ontdekken. Met deze ontdekkingsreis help ik jou graag!

Wat bevat jouw bewustzijn

Ieder mens bestaat uit een aantal lagen, een fysieke, mentale, emotionele en spirituele laag. Ons doel in het leven is om deze lagen optimaal te laten samenwerken om jezelf te ontwikkelen en daarmee je zelf in de wereld te spiegelen als een uniek en authentiek persoon.

Dus optimale samenwerking tussen de verschillende energielagen is belangrijk

 • Fysieke energie, je lichaam
 • Mentale energie om daadwerkelijk vooruitgang te boeken
 • Emotionele energie, voelen van connectie en liefde
 • Spirituele energie, om waar te nemen en als katalysator te dienen voor alle andere lagen.

Eigenlijk ben je constant aan het afstemmen op alle lagen die je hebt om de vooruitgang te boeken die je nodig hebt om te evolueren.

Ook zijn er nog dimensies in jouw bewustzijn, een hoger bewustzijn, een lager bewustzijn, de Ik en het ego

De laatst decennia staat spiritualiteit meer centraal om te ontwikkelen bij mensen maar met alleen spiritualiteit red je het niet. Alles moet samenwerken om je ultieme doelen te bereiken. Spiritueel, mentaal, fysiek en emotioneel.

Spiritueel groeien

Jouw gevoel laag, de spirituele laag (Intuïtie) In deze laag zit het waarnemend vermogen (Intuïtie) waar iedereen mee geboren is. Helder voelen, weten, zien en ruiken. Ik ben daar ook ooit mee begonnen en is ook superfijn om daaraan te gaan werken. De spirituele laag geeft inzichten zowel voor jezelf als voor de ander. Als bewustzijnscoach ga ik tijdens de coachsessies samen met jou deze laag ontwikkelen. Deze laag is een integraal onderdeel van mijn coachprogramma, ook coaches zijn natuurlijk welkom. Je kunt met je spirituele talenten veel sneller werken en tot de diepte van het probleem komen. Ook krijg je hiermee snellere inzichten in toekomstvisies en ontwikkelingen.

Mentaal groeien

Je kunt met mentale energie sturing geven aan je denken, je gevoel, je emoties, je zintuigen, je lichaam en je bewustzijn. De focus bij mentale groei ligt op je mindset. Wat is jouw gedachte voordat je handelt en hoe is jouw inzicht voordat je reageert of spreekt? Beiden moeten in overeenstemming zijn voordat je een actie onderneemt. Als je er eenmaal mee aan de slag gaat, zul je merken dat proces heel positief is. Je voelt je bij iedere stap die je zet sterker, en zo beter uitgerust om de juiste keuzes te maken.

Mentale groei brengt je heel dicht bij jezelf, bij je kern en je authentieke persoonlijkheid. Alles begint uiteindelijk met jouw persoonlijke besluitvorming.

Coaching traject bewustzijn Spirituele groei Bewustzijnscoach LimburgEmotioneel groeien

Een goede samenwerking tussen emotie en verstand is van groot belang om beslissingen te nemen in het leven. In de loop der jaren is gebleken dat mensen met een hoge emotionele intelligentie meer kans hebben op succes in het leven. EQ testen worden vaak gebruikt bij de selectie van personeel, men vindt namelijk dat naast kennis ook inlevingsvermogen belangrijk is voor het goed functioneren in een bedrijf.

Ieder mens kan zijn emoties omzetten in pure manifestatie. Achter de emoties heeft Ieder mens een uniek potentieel waarin zijn unieke talenten en eigenschappen liggen. Uitgaande van deze 2 factoren kan iemand een succesvol leven leiden.

Veel mensen leven met een dilemma om de juiste keuzes te maken? Ze hebben vaak een bepaald zelfbeeld gecreëerd op basis van al hun levenservaringen en verdwijnen hiermee in een grijs gebied van emoties en werkelijkheid! Het gevolg hiervan is dat je leven niet helemaal duidelijk is en jezelf op een negatieve manier positioneert! Apart is dit eigenlijk! Dat mensen door hun emoties niet tot bloei komen en ze steeds vasthouden aan iets wat ze vanuit het verleden gecreëerd hebben. Zodra je inzichten krijgt en bewust wordt van je eigen emoties zal je EQ alleen maar groeien.

5 kenmerken van emotioneel groeien

In de loop der jaren zijn er diverse modellen ontstaat die allemaal een eigen definitie hebben van emotionele intelligentie. Over het algemeen zijn de modellen in de basis hetzelfde, maar de uitwerking hiervan kan wel degelijk verschillen. Vijf belangrijke eigenschappen zijn (Howard Gardner):

 1. Zelfkennis – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om de eigen denkwijze, de(on) mogelijkheden van de eigen geest en van het lichaam te kunnen inschatten en daaruit een doordachte conclusies te trekken.
 2. Optimisme – Mensen met een hoog EQ zijn positief ingesteld over hun eigen mogelijkheden en staan stevig in hun schoenen.
 3. Kunnen afzien – Mensen met een hoog EQ zijn in staat om te denken op de langer termijn en naar dat doel toe te werken.
 4. Empathie – Mensen met een hoog EQ hebben de vaardigheid om zich in te leven in de gevoelens van een ander.
 5. Sociale vaardigheden – Mensen met een hoog EQ moet goed met de medemens om kunnen gaan, zowel bekenden als vreemden

Tijdens het coachtraject besteden we uitgebreid aandacht aan emotioneel groeien en hiermee je EQ te verhogen.

Fysiek groeien

Als alle lagen samenwerken, de mentale, spirituele en emotionele laag ga je vanzelf beter in je vel zitten en ga je vanzelf andere keuzes maken die bijdragen aan een goede gezondheid. Leven vanuit balans en leven vanuit jouw eigen waarheid.

Keuzes maken

Je komt alleen op de aarde en je gaat op een gegeven moment weer. De weg die daartussen ligt is jouw leven en daar mag jij de beste invulling aan geven om jouw levensdoelen te bereiken. Je hebt een eigen wil en die kun je gebruiken om keuzes te maken die voor jou het best voelen. Juist die keuzes daar gaat het om! Om die vanuit balans te maken en vanuit alle lagen van je zelf.

Leven vanuit bewustzijn maakt dat je vanuit balans en eigenwaarde de keuzes maakt die aansluiten bij wie je bent en wat je voelt. Je gaat voelen wat je doel is en waarmee jij jouw leven de juiste voldoening gaat geven.

Wat betekend zelfbewustzijn volgens Wikipedia

Zelfbewustzijn is de beleving van de eigen identiteit, dus van wie wij zijn en wat wij doen, denken, voelen of hebben meegemaakt. Zelfbewustzijn is zowel de beleving van wat er in iemands eigen geest en lichaam omgaat, als het besef van het eigen bestaan. Het is een van de aspecten van het menselijk bewustzijn. Zie verdere info op Wikipedia 

Onze herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden vormen belangrijke elementen van het zelfbewustzijn. Wij kunnen nadenken over onze ervaringen, er lering uit trekken en ze gebruiken om onze toekomst te vormen. Wij zijn in staat verschillende toekomstige scenario’s te beschouwen en de mogelijke effecten van elk te evalueren. Daarnaast zijn wij ons ook bewust van actuele gevoelens, stemmingen, gedachten en reacties van het eigen lichaam op prikkels uit de omgeving. Dus net zoals ik de kleur rood kan zien en pijn kan voelen, kan ik ook denken: ‘ik zie rood’ en ‘ik voel pijn’

Voorbeeld gebruik van bewustzijn

Ik gebruik de spirituele laag (mijn intuïtie) in mijn werk, ik kan waarnemen wat het probleem is bij mensen en situaties en hoe je het kan gaan oplossen. Sommige mensen zeggen dan vaak hoe weet je dat nu, dat kan toch niet en hoe kom je erop. Ik zeg dan, dat kan jij ook leren!! Voor mij is het al heel normaal in dit stukje eigenschap te gebruiken om mensen te helpen met hun persoonlijke groei. Het kan natuurlijk wel erg confronterend zijn en gelukkig staan er veel mensen tegenwoordig voor open. Ik gebruik deze laag ook om een stuk bedrijfsstrategie, visies en ontwikkelingen te schetsen als toekomstvisies. Een aantal zijn ook al werkelijkheid geworden, leiderschapsmodellen, businessmodellen en change projecten binnen organisaties.

Ik coach dus mensen, ondernemers en managers mee. Ik kom snel en direct tot he point met oplossingen, visies en een plan van aanpak.

Wat ga ik doen als bewustzijnscoach tijdens een coaching traject

 1. Wie ben ik, wat is mijn identiteit en persoonlijkheid. In deze fase gaan we samen op onderzoek naar jouw totale persoonlijkheid. Hiermee krijg jij de bevestiging van wie je werkelijk bent. Ik gebruik hier een ontwikkeltool voor uit de Human Design. Dat is een holistische tool die een prachtig beeld van jou schetst en hoe jij in elkaar zit. Ik gebruik dat ook bij alle diensten die ik aanbied, bijvoorbeeld een potentieel ontwikkeltraject of een persoonlijke analyse.
 2. Erkenning van je unieke persoonlijkheid en alle lagen die je hebt, fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag. We gaan met al deze lagen in jou aan de slag om daar balans in te krijgen. Ik leer je ook hoe je met al deze lagen kunt werken en daartussen kunt schakelen om de juiste keuzes voor jezelf te gaan maken. Hoe hoogste doel hierin is om te leren vertrouwen op je eigen bewustzijn. Vertrouwen staat boven liefde, want als er geen vertrouwen is kom je niet tot de verbinding van liefde.
 3. Creëren van je toekomst vanuit de nieuwe keuzes die je gaat maken. Herin is belangrijk dat het vanuit balans gebeurt en er een samenwerking is tussen alle lagen en jouw totale bewustzijn. Hierin is er dan balans tussen voelen en denken. Dus dan komen emoties, je fysieke lichaam, je mentale en je spirituele in overeenstemming met elkaar.

Wat staat er in een potentieel analyse vanuit de Human Design

De basis van de analyse

Deze methodiek komt vanuit de stroming ‘Human Design’. Deze bekende filosofie is gebaseerd op genetische wetenschap en oude wijsheden Kwantumfysica, Astronomie, Biochemie, Genetica, I-Tjing, Astrologie, Chakra-leer en Kabbala.

Ik gebruik deze methodiek tijdens andere coachtrajecten, bijvoorbeeld het coachtraject potentieel, maar je kunt hem ook los bestellen met een coachsessie van 2 uur om het aan je uit te leggen. Een losse potentieel analyse + coachsessie.

IN jouw persoonlijke ANALYSE STAAT:

 • Je sterke (onbewuste) kanten en je (onbewuste) beperkingen.
 • Type en persoonlijkheid, hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar en wat zijn belangrijke voorwaarden in jouw leven om de koers te bepalen.
 • De voor jou beste beslisstrategie; we nemen per dag vele besluiten die ons door de dag leiden. Dit gaat met name over hoe jij voor jezelf de beste besluiten neemt. Niet vanuit emotie, maar gekoppeld aan je authentieke persoonlijkheid. Hoe inspireer jij jezelf en je omgeving.
 • Jouw persoonlijke eigenschappen en talenten gekoppeld aan je authenticiteit. Deze sturen jouw potentieel aan, dit is het geheel van wie jij bent. Want jij bent immers “Totaal”
 • Hoe kun je het beste jouw levensenergie gebruiken. Ieder mens heeft een uniek energiesysteem waarin duidelijk wordt hoe jouw specifieke levensenergie werkt. Je kunt jezelf voorbijlopen door niet te luisteren naar je lichaam, of in je kracht blijven door wel te luisteren naar je eigen energiesysteem.
 • Er staan unieke sleutels in over je persoonlijkheid, specifieke kenmerken over jou als persoon. Zaken die voor jou belangrijk en van toegevoegde waarde zijn om werkelijk jezelf te kunnen zijn.

Je kunt bij mij voor een enkele bewustzijnssessie komen of voor een totaal bewustzijns coaching traject.

Een enkele sessie kost 75 euro voor 60 minuten
of een heel traject van 6 maanden kost 1895 euro inclusief BTW
Voor bedrijven is dat exclusief BTW

GRATIS KENNISMAKINGSSESSIE

Geheel vrijblijvend plan ik graag een persoonlijke kennismakingssessie met jou! Als coach luister ik graag naar jouw hulpvraag en je kunt dan gelijk met mij kennismaken. Ik vertel jou dan over mijn programma en met welk doel we jou gaan ontwikkelen. Tijdens dit gesprek krijg ook al een aantal mooie tips mee die je gelijk in de praktijk kunt gaan toepassen.

Plan een gratis kennismakingssessie

 

Logo Marko de Jong Coaching

Pater Tilliestraat 21
6325 AL Berg en Terblijt
info@markodejong.nl
+31 (0)6 41719250
KVK nr. 24371527
Bank IBAN. NL31RABO0133555305
BTW nr. 814122139B01

Privacy en cookie beleid 
Algemene voorwaarden

Link naar LinkedIn pagina Marko de Jong Coaching

Link naar bedrijfspagina op Google

Ook voor online coaching met Online coaching bij coach Marko de Jong